Vận tải và phương tiện

Triển khai thực hiện thông tư 48/2014/TT-BGTVT và các văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp GPLX

Friday, 31 October 2014 16:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Triển khai thực hiện Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ; Văn bản số 11422/BGTVT-TCCB ngày 11/9/2014 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp GPLX; Văn bản số 13275/KL-BGTVT ngày 20/10/2014 thông báo kết luận kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX tại một số địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản số 4054/SGTVT-QLĐT&SH ngày 30/10/2014 yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe và các đơn vị, cá nhân liên quan quán triệt Thông tư và các văn bản chỉ đạo nói trên của Bộ GTVT.
  

Ảnh minh hoạ

   Theo đó, các cơ sở đào tạo lái xe phải tăng cường công tác quản lý đào tạo, công tác giáo vụ, quản lý học viên và giáo viên, đảm bảo số lượng xe số tự động để dạy thực hành lái xe theo thời lượng quy định; Tiếp tục cử giáo viên tham dự các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, trình độ giáo viên dạy lái xe tại Trường Giao thông vận tải Huế đảm bảo tiến độ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề ra, đến cuối năm 2015 hoàn thành công tác tập huấn cho toàn bộ giáo viên theo quy định.


   Thường xuyên kiểm tra, hoàn thiện việc ghi chép sổ sách của giáo viên, biểu mẫu quản lý đào tạo, công tác tổ chức kiểm tra hết môn, kiểm tra cuối khóa, thi tốt nghiệp, ghi sổ cấp chứng chỉ nghề, lưu trữ hồ sơ, quản lý học viên; Bố trí đủ thời gian học lý thuyết, thực hành cho học viên; lập kế hoạch đào tạo và đăng ký sát hạch phù hợp với thực tế, khắc phục việc vắng thi, tỷ lệ sát hạch không đạt cao trong các kỳ sát hạch;


   Nghiên cứu Thông tư 48/2014/TT-BGTVT để tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe ô tô hạng B1 cho người dân có nhu cầu; Tăng cường kiểm tra rà soát Giấy khám sức khỏe đối với người học lái xe ô tô theo đúng các nội dung, tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Quyết định số 4132/2001/QĐ- BYT ngày 04/10/2001của Bộ trưởng Bộ Y tế.


   Đối với công tác sát hạch cấp GPLX: Các trung tâm sát hạch lái xe phải thường xuyên kiểm tra, duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của sân bãi, không để sân bãi có cây che khuất tầm quan sát, có dấu vết hướng dẫn thí sinh sát hạch sai quy định. Đảm bảo thiết bị chấm điểm tự động của xe sát hạch trong hình chính xác; việc truyền dữ liệu, kết nối với máy chủ trong quá trình sát hạch, chấm điểm, báo lỗi kịp thời, đúng quy định; Duy trì hoạt động tốt các trang thiết bị điều hành, giám sát, lưu giữ kết quả giám sát các kỳ sát hạch theo quy định; Hoàn thiện nhà chờ phục vụ thí sinh dự sát hạch lái xe, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ việc ôn luyện, sát hạch cho thí sinh.


   Các Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch cấp GPLX: Tổ chức kiểm tra các điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác sát hạch cấp GPLX đúng quy trình, quy định; Tổ chức phân công hợp lý nhiệm vụ các thành viên, sát hạch viên trong kỳ sát hạch; Tổ chức sát hạch đúng quy trình, quy định; Theo dõi xử lý các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, kịp thời phản ánh, báo cáo Lãnh đạo Sở biết các sai sót xảy ra trong kỳ sát hạch.


   Sở Giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý sát hạch viên và thanh kiểm tra. Giao Phòng Quản lý Đào tạo và sát hạch tăng cường công tác quản lý sát hạch viên; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các sát hạch viên theo quy trình, quy định; Phối hợp Trung tâm sát hạch kiểm tra dữ liệu giám sát qua các camera ghi hình ngay trong các kỳ sát hạch để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm nhằm nâng cao chất lượng sát hạch.


   Sát hạch viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ sát hạch. Không được sử dụng điện thoại di động, không trợ giúp thí sinh dưới mọi hình thức trong quá trình sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe.


   Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đào tạo, giám sát các kỳ sát hạch, chú trọng hình thức tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất công tác đào tạo, sát hạch; kịp thời phát hiện các sai sót, tồn tại và có biện pháp nhắc nhở, xử lý.


Trần Văn Thiện


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip