Vận tải và phương tiện

Hướng dẫn lập Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lái xe Fc

Wednesday, 16 September 2009 14:52 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

    Nhằm triển khai thực hiện Quyết định Số 977/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 15/4/2009 về việc "Phê duyệt Đề án về tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng Fc cho người có giấy phép lái xe hạng C, D, E đang điều khiển ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc", Nay Sở GTVT thành phố Đà Nẵng hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, đối tượng cho các doanh nghiệp vận tải và cá nhân có nhu cầu đào tạo như sau:


   
I. Đối tượng :


    - Người đủ 24 tuổi trở lên;


    - Có đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ y tế ;


    - Có thâm niên và ki lô mét lái xe an toàn theo quy định (03 năm và 50.000km lái xe an toàn);


   
II. Hồ sơ:


    1. Có đủ hồ sơ gốc ( Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và chứng chỉ nghề);


    2. Giấy phép lái xe hợp lệ và còn thời hạn sử dụng;


    3. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe ( theo mẫu Phụ lục 1);


    4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế cấp Quận, Huyện hoặc tương đương cấp, trong đó có kết luận ghi rõ đủ điều kiện điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và có đóng dấu giáp lai ảnh;


    5. Nộp: 04 Ảnh 3 X 4 ;


    6. Có Giấy xác nhận thời gian và km lái xe an toàn do Thủ trưởng đơn vị quản lý xác nhận (doanh nghiệp, HTX theo mẫu Phụ lục 2) hoặc Uỷ ban nhân Phường, Xã xác nhận (nếu là Hộ kinh doanh cá thể theo mẫu Phụ lục 3);


   
III. Đối tượng, thời gian triển khai đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng Fc :


    1. Đối tượng 1: Áp dụng cho những Người có GPLX hạng C, D, E có đủ thâm niên và ki lô mét lái xe an toàn theo quy định ( 03 năm và 50.000km), có thời gian liên tục điều khiển ô tô đầu kéo kéo Sơ mi rơ moóc đủ 02 năm:


    Phải dự sát hạch thực hành lái xe trong hình theo nội dung quy trình sát hạch lái xe hạng Fc ( Được miễn tham gia khoá học tại cơ sở đào tạo lái xe; miễn sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành lái xe trên đường);


    - Địa điểm và Thời gian nhận Hồ sơ, danh sách hoặc đơn :


   Phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông vận tải : Tại 140 đường Hải Phòng , Đà Nẵng


    - Hạn cuối cùng nhận danh sách hoặc đơn : ngày 15/5/2009.


    Thời gian sắp xếp để tham gia sát hạch : Từ 15/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009. 


    2. Đối tượng 2: Áp dụng cho những Người có GPLX hạng C, D, E có đủ thâm niên và ki lô mét lái xe an toàn theo quy định ( 03 năm và 50.000km), có thời gian liên tục điều khiển ô tô đầu kéo kéo Sơ mi rơ moóc từ 01 đến dưới 02 năm:


    Phải dự sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe theo nội dung quy trình sát hạch lái xe hạng Fc ( Được miễn tham gia khoá học tại cơ sở đào tạo lái xe);


    - Địa điểm và Thời gian nhận Hồ sơ, danh sách hoặc đơn : Phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông vận tải : Tại 140 đường Hải Phòng , Đà Nẵng


    - Hạn cuối cùng nhận danh sách hoặc đơn : ngày 15/5/2009.


    - Thời gian sắp xếp để tham gia sát hạch : Từ 15/5/2009 đến hết ngày 01/7/2010.


    3. Đối tượng 3: Áp dụng cho những Người có GPLX hạng C, D, E có đủ thâm niên và ki lô mét lái xe an toàn theo quy định ( 03 năm và 50.000km), có thời gian liên tục điều khiển ô tô đầu kéo kéo Sơ mi rơ moóc dưới 01 năm:


    Phải tham gia học lý thuyết tại cơ sở đào tạo có đủ điều kiện dạy hạng Fc phải tham dự sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe theo nội dung quy trình sát hạch lái xe hạng Fc (Được miễn tham gia học môn thực hành lái xe tại cơ sở đào tạo lái xe);


    - Địa điểm và Thời gian nhận, Hồ sơ danh sách hoặc đơn :


    Phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông vận tải : 140 đường Hải Phòng Đà Nẵng và Cơ sở đào tạo theo Mục IV đưới đây ( Phải nộp hai nơi)


    - Hạn cuối cùng nhận danh sách hoặc đơn : ngày 15/5/2009.


    - Thời gian sắp xếp để tham gia sát hạch : Từ 15/5/2009 đến hết ngày 01/7/2010.


    4. Đối tượng 4: Áp dụng cho những Người có GPLX hạng C, D, E chưa đủ thâm niên và ki lô mét lái xe an toàn theo quy định ( 03 năm và 50.000km), hiện đang điều khiển ô tô đầu kéo kéo Sơ mi rơ moóc tại đơn vị:


    Phải tham gia khoá học tại cơ sở đào tạo có đủ điều kiện dạy hạng Fc để học lý thuyết, thực hành lái xe theo nội dung, chương trình đào tạo quy định và tham dự sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe theo nội dung quy trình sát hạch lái xe hạng Fc ;


   - Địa điểm và Thời gian nhận danh sách hoặc đơn;


   - Cơ sở đào tạo theo Mục IV đưới đây ;


   - Hạn cuối cùng nhận danh sách hoặc đơn : ngày 15/5/2009.


   -Thời gian sắp xếp để tham gia học và sát hạch : Từ 15/5/2009 đến hết ngày 01/7/2010.


   
IV. Danh sách và địa chỉ cơ sở đào tạo lái xe hạng Fc :


    1. Trường Trung cấp nghề GTCC


    - Địa chỉ số 58 Đường Hoàng Văn Thụ;


    - Điện thoại : 0511. 3.565251;


    2. Trường Trung cấp nghề Số 5 - Bộ Quốc phòng:


    - Địa chỉ 1:  Số 85 Đường Ngũ Hành Sơn;


    - Địa chỉ 2 : số 271 Nguyễn Tri Phương, Điện thoại: 0511.2485979;


Nguyễn Việt Phương

 

Sông hanEU  

Video clip