Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Vận tải và phương tiện
Friday, 12 October 2018 15:37 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.


   Ngày 24/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.


   Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa là doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng phương tiện thủy nội địa (không còn hộ kinh doanh cá thể); sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến và điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip