Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Vận tải và phương tiện
Saturday, 08 June 2019 08:19 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.


   Ngày 20/5/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Nghị định 139/2018/NĐ-CP).


   Cụ thể:


   1. Về triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm


   Nội dung Thông tư có nêu trước khi xây dựng, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải thông báo với Cục Đăng kiểm Việt Nam về vị trí xây dựng, thời gian dự kiến hoàn thành và bắt đầu tham gia hoạt động kiểm định. Trong suốt quá trình hoạt động, đơn vị đăng kiểm...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip