Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Vận tải và phương tiện
Wednesday, 13 February 2019 07:58 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.


   Ngày 11/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.


   Theo đó, các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác bao gồm các chức danh sau đây:


   Chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25;


   Chức danh là Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước.


   Trong trường hợp cần thiết...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip