Bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục hạ tầng phục vụ các tuyến xe buýt dự án phát triển bền vững

Vận tải và phương tiện
Saturday, 16 November 2019 09:22 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.


   Ngày 16/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 7022/UBND-SGTVT về việc bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục hạ tầng phục vụ các tuyến xe buýt dự án phát triển bền vững. Trong đó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4033/SGTVT-QLCL ngày 06/9/2019, cụ thể:


   Cho phép tổ chức nghiệm thu, bàn giao trước các hạng mục nhà chờ, biển báo, vạch sơn thuộc công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng các tuyến xe buýt mở mới theo quy hoạch và công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng cho 05 tuyến xe buýt...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip