Tiếp tục tổ chức tập huấn cho người lái xe, nhân viên phục vụ và người điều hành vận tải

Vận tải và phương tiện
Thursday, 30 August 2018 13:34 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.


   Tiếp tục thực hiện Công văn số 2548/BGTVT-VT ngày 10/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT;


   Để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe và người điều hành vận tải, Sở Giao thông vận tải yêu cầu:


   1. Các đơn vị kinh doanh vận tải: Rà soát lại đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người điều hành vận tải chưa được tập huấn nghiệp vụ (hoặc Giấy chứng nhận tập huấn...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip