Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về vận tải Đường thủy nội địa

Vận tải và phương tiện
Monday, 30 September 2019 13:48 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.


   Ngày 06 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019).


   Theo đó, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa; Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip