News & Events

Kết quả triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông, thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" trong 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

Monday, 09 July 2018 13:43 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Kế hoạch số 620/KH-SGTVT ngày 08/02/2018 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông, thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” năm 2018. Căn cứ Kế hoạch số 529A/ĐKVN-VAR ngày 23/01/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2018”. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo An toàn giao thông, thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trong 6 tháng đầu năm 2018, gồm:


   a) Về kiểm tra, rà soát danh sách xe cơ giới hết niên hạn sử dụng:


   - Ngày 16/01/2018 Trung tâm đã công bố danh sách xe hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2018 đúng theo quy định. Tổng số ô tô hết niên hạn sử dụng gồm 428 chiếc, trong đó: 41 ô tô chở người và 387 ô tô tải.


   - Trung tâm đã báo cáo danh sách xe về Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng để theo dõi kiểm tra; đã gởi danh sách xe cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng để phối hợp kiểm tra. Đồng thời đã gởi thông báo nhắc nhở đến các chủ phương tiện được biết thời gian các xe hết niên hạn sử dụng để có giải pháp thay thế, loại bỏ phương tiện.


   b) Về công tác kiểm định ATKT và BVMT xe cơ giới:


   - Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018: tổng số lượt phương tiện đã kiểm định: 35.251 lượt, trong đó số lượt đạt tiêu chuẩn: 30.538 lượt. Trung tâm thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định, chỉ có các phương tiện đạt tiêu chuẩn mới được cấp Giấy chứng nhận ATKT và BVMT để tham gia giao thông.


   - Đã tuyên truyền, vận động được 89 chủ xe viết cam kết không chở quá tải và sẽ tự nguyện cắt giảm thể tích thùng ben trong 6 tháng cuối năm 2018.


   - Trung tâm chưa nhận được bất kỳ văn bản đề nghị của các cơ quan chức năng về việc đề nghị từ chối kiểm định phương tiện và bắt buộc cắt giảm thể tích thùng hàng.


   c) Về công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa:


   Đã thực hiện việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định; từ 01/04/2018 đến nay đã đăng kiểm và cấp 07 được giấy chứng nhận ATKT và BVMT phương tiện thủy nội địa; trong đó có 05 lượt không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chủ phương tiện đã khắc phục các hạng mục không đạt yêu cầu và tham gia đăng kiểm lại để được cấp giấy chứng nhận ATKT và BVMT đúng theo quy định.


   d) Về công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa:


   Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018: cấp mới được 29 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, trong đó: 04 cấp đổi (chuyển vùng về).


   e) Về công tác cập nhật cảnh báo, từ chối kiểm định các xe cơ giới bị vi phạm hành chính về trật tự ATGT do các cơ quan chức năng gởi đến:


   Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018:


   - Tổng số xe vi phạm do các cơ quan chức năng gởi đến : 6124 xe


   - Tổng số xe bị từ chối kiểm định: : 2305 xe


   - Tổng số xe đã nộp phạt trước khi đưa xe đến kiểm định : 2813 xe


   Trong 6 tháng cuối năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 620/KH-SGTVT ngày 08/02/2018 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về triển khai công tác đảm bảo An toàn giao thông, thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” năm 2018 của ngành Giao thông vận tải và Kế hoạch số 529A/ĐKVN-VAR ngày 23/01/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2018.


Bùi Văn Tấn - TTĐK Xe Cơ Giới Đà Nẵng


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip