Đào tạo - Sát hạch

Cập nhật danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám sức khoẻ lái xe

Wednesday, 25 March 2015 16:48 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Ngày 24/3/2015, Sở Y tế thành phố Đà nẵng có thông báo số 511/TB-SYT về việc cập nhật các đơn vị đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người lái xe theo thông tư số 14/2013/TT-BYT. Theo thông báo tính đến 24/3/2015, toàn thành phố có 22 đơn vị đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người lái xe gồm:

 


Toàn văn Thông báo 511/TB-SYT: tải về


Phan Quang Đông


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip