Đào tạo - Sát hạch

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT

Saturday, 14 February 2015 09:34 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 31/12/2014, Bộ Giao Thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


   Theo Thông tư này, thì người có giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 (ba) tháng bằng giấy bìa khi đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET không cần Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.


   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015.


Quang Đông


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip