Đào tạo - Sát hạch

Thông tin bằng lái xe sẽ được số hóa toàn quốc

Saturday, 20 July 2013 08:30 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Từ 1/7, Theo Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hệ thống quản lý thông tin giấy phép lái xe điện tử sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng.


   Việc triển khai hệ thống thông tin giấy phép lái xe nằm trong Đề án đổi mới quản lý giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Hệ thống bao gồm cơ sở dữ liệu về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe trên cả nước cũng như hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác cấp, đổi giấy phép lái xe cho người học cũng như quản lý người lái xe trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ.

 


Mẫu giấy phép lái xe mới được áp dụng từ 1/7/2013


   Để triển khai hệ thống thông tin giấy phép lái xe điện tử này, từ 1/7/2013, Tổng cục Đường bộ cũng đã tiến hành đổi giấy phép sang mẫu mới bằng vật liệu PET cũng như xây dựng hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe trên toàn quốc.


   Thông tin từ Tổng cục Đường bộ cho hay, hệ thống thông tin giấy phép lái xe sẽ được xây dựng cho cả 3 cấp, bao gồm: Các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm sát hạch lái xe, các Sở Giao thông vận tải, cấp Trung ương tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và lực lượng tuần tra, kiểm soát sử dụng giấy phép lái xe.


   Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương.


   Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng được giao nhiệm vụ quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương.

 


Giấy phép lái xe cũ và mẫu giấy phép lái xe mới


   Việc vận hành của hệ thống sẽ được triển khai từ cấp cơ sở tới cấp quản lý trung ương. Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe se tiếp nhận hồ sơ giấy và lập hồ sơ điện tử và gửi về Sở Giao thông vận tải (cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương) hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương).


   Tiếp đó, trung tâm sát hạch lái xe sẽ tiếp nhận dữ liệu về kế hoạch, danh sách sát hạch đồng thời tổng hợp dữ liệu kết quả các kỳ sát hạch và gửi về cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương.


   Cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương tiếp nhận hồ sơ giấy, lập hồ sơ điện tử đăng ký để cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép lái xe, thực hiện kiểm tra phê duyệt các hồ sơ điện tử và cập nhật vào hệ thống thông tin giấy phép lái xe.


   Cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương sẽ tiếp nhận hồ sơ điện tử từ các cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương để xác thực và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý.


   Việc triển khai hệ thống thông tin giấy phép lái xe điện tử sẽ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tham gia công ước quốc tế về giao thông đồng bộ, hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách hành chính, phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và quản lý người lái xe trong việc chấp hành và xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ.


Theo vietnamnet.vn


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip