Đào tạo - Sát hạch

Nâng cao trách nhiệm của sát hạch viên, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch

Wednesday, 10 July 2013 14:11 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 05 tháng 7 năm 2013, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cuộc họp quán triệt nhiệm vụ, trách nhiệm của sát hạch viên và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch. Tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo và 62 sát hạch viên thuộc Sở. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ba – Phó Giám đốc Sở đã  chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện:


   Đối với cơ sở đào tạo lái xe: thực hiện những điểm mới trong chương trình đào tạo quy đinh tại Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT như: bổ sung phòng học Pháp luật Giao thông đường bộ, Kỹ thuật lái xe, xe ô tô số tự động, giáo trình phục vụ giảng dạy, hợp đồng và thanh lý hợp đồng với người học… Thực hiện đúng tiến độ đào tạo theo báo cáo 1; Chú trọng việc dạy thực hành lái xe trong đó, tăng cường dạy trên các tuyến đường phức tạp; sắp xếp cho học viên học thực hành lái xe có số tự động và đưa bài “Tiến lùi trong hình chữ chi” vào nội dung thi tốt nghiệp, cấp chứng chỉ nghề theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


   Hoàn thiện quy chế quản lý đào tạo và công khai cho giáo viên, học viên biết, thực hiện. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, dự giờ; kiểm soát sỹ số học viên lên lớp, kiểm soát việc biên soạn giáo án, bài giảng; kiểm tra hết môn, thi tốt nghiệp đúng theo quy chế đề ra. Hoàn thiện trang thiết bị vi tính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ giáo vụ - đào tạo, nhân viên tin học để thực hiện tốt công tác quản lý đào tạo và lập hồ sơ học viên, hồ sơ khóa học. Lãnh đạo đơn vị cần thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ học viên, hồ sơ khóa học đảm bảo đúng thông tin, đúng thời gian quy định, thực hiện chụp hình trực tiếp học viên khi làm thủ tục nhập học; tránh khoán trắng cho nhân viên dẫn đến sai sót khi kiểm tra đối sánh giữa báo cáo 1 và báo cáo 2, sai sót về hồ sơ khi đi sát hạch.


   Thực hiện nghiêm việc mở lớp không vượt lưu lượng được cấp phép đào tạo và theo số lượng xe ô tô tập lái đang có; Có biện pháp quản lý, yêu cầu học viên học, ôn luyện và kiểm tra kiến thức Pháp luật giao thông đường bộ nhằm tăng cường chất lượng đầu ra của cơ sở đào tạo. Có kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đăng ký sát hạch hợp lý, đặc biệt là đối với việc đăng ký sát hạch cấp GPLX mô tô; Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia vào quá trình sát hạch nhằm phối hợp tốt với Tổ sát hạch trong các kỳ sát hạch.


   Khắc phục các tồn tại của cơ sở đào tạo trên cơ sở kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa qua. Đối với các đơn vị chưa kiểm tra, cần hoàn thiện công tác giáo vụ, khắc phục các tồn tại phổ biến, duy trì tiêu chuẩn cơ sở đào tạo lái xe theo quy chuẩn; Sở Giao thông vận tải sẽ cử đoàn kiểm tra những đơn vị chưa được kiểm tra.


   Đối với hội đồng sát hạch, tổ sát hạch: tổ chức sát hạch đúng theo quy trình sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đúng quy định của Sở Giao thông vận tải; nâng cao trách nhiệm của Tổ trưởng sát hạch trong việc điều hành kỳ sát hạch như: cân đối thời gian thi, số lượng xe trong sân sát hạch, tham mưu xử lý các phát sinh đảm bảo kết quả sát hạch là công khai, minh bạch và đúng quy định; chuyển dữ liệu camera giám sát về cho lãnh đạo Sở.


   Về tổ chức sát hạch cấp GPLX lái xe mô tô: do một số cơ sở đào tạo lái xe vẫn chưa trang bị máy tính cho việc giảng dạy nên trong tháng 7/2013 Sở GTVT sẽ tổ chức sát hạch lý thuyết bằng cả hai phương pháp trắc nghiệm trên giấy và trên máy tính đối với cơ sở đã đầu tư máy tính. Từ ngày 01/8/2013, Sở sẽ tổ chức sát hạch lý thuyết lái xe mô tô bằng máy tính cho tất cả các cơ sở đào tạo.


   Đồng chí Nguyễn Xuân Ba cũng đã yêu cầu Phòng Quản lý đào tạo và Sát hạch tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ học viên, khóa học; Nghiên cứu quy trình sát hạch mới để đề xuất số lượng thí sinh tham gia các kỳ sát hạch lái xe ô tô, mô tô phù hợp năng lực sát hạch; Thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe, tình trạng máy móc thiết bị sát hạch cho lãnh đạo Sở biết, xử lý; Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sát hạch viên; theo dõi, báo cáo các hiện tượng tiêu cực (nếu có) trong công tác quản lý sát hạch viên.


   Đối với sát hạch viên: nắm vững vai trò, nhiệm vụ của mình; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ do tổ trưởng phân công; Khi sát hạch lý thuyết phải đứng ở vị trí quy định, không đi lại trong phòng thi; Tuyệt đối không để người không có nhiệm vụ vào phòng thi lý thuyết, phòng điều hành sát hạch lái xe trong hình và sân sát hạch. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ sát hạch khi có Quyết định điều động của Giám đốc Sở.


   Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ba đã trao Thẻ sát hạch viên cho 62 công chức, viên chức thuộc Sở quản lý vừa hoàn thành khóa đào tạo sát hạch viên do Cục đường bộ Việt Nam tổ chức.


Trần Văn Thiện


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip