Đào tạo - Sát hạch

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Friday, 11 January 2013 15:23 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 7/11/2012, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thay thế cho các Thông tư 07/2009/TT-BGTVT và Thông tư 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. So với trước đây Thông tư 46/2012/TT-BGTVT có nhiều điểm mới, một số điều đã được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với việc chuyển đổi phần mềm cấp GPLX mới trên toàn quốc.
  

 

Hội giảng giáo viên giỏi là một biện pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo

   Theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT, đối với giáo viên dạy lý thuyết ngoài các tiêu chuẩn chung của giáo viên dạy lái xe còn cần phải có:


   - Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, có trình độ A về tin học trở lên;


   - Giáo viên dạy môn pháp luật giao thông đường bộ phải có GPLX ô tô; giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có GPLX tương đương hạng xe đào tạo trở lên.


   Đối với xe tập lái: Cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có xe số tự động (thuộc sở hữu hoặc hợp đồng), bảo đảm số giờ tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo.


   Ô tô tải được đầu tư mới để dạy lái xe hạng B1, B2 phải là xe có tải trọng từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo.


   Thông tư còn quy định các trình tự, thủ tục cấp đổi GPLX, các quy trình sát hạch lái xe cũng như trách nhiệm của Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch.


   Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; riêng một số điểm mới nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.


   Bên cạnh đó, thời gian đào tạo và số km thực hành tập lái các hạng B1, B2 và C cũng tăng lên. Cụ thể, thời gian đào tạo lái xe hạng B1 tăng từ 536 giờ lên 556 giờ, hạng B2 từ 568 giờ lên 588 giờ và hạng C từ 888 giờ lên 920 giờ.


   Quãng đường thực hành lái xe tối thiểu 960 km/học viên hạng B1 và B2, quãng đường 1.000 km/học viên hạng C tăng đồng thời lên 1.100 km/học viên.


   Thời gian đào tạo để được cấp giấy phép lại xe A1 tăng từ 8 giờ lên 10 giờ, đối với B1 từ 536 giờ lên đến 556 giờ.


   Đa số các quy định tại thông tư đều được điều chỉnh theo hướng tăng chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.
Cá nhân muốn học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số kilômét (km) lái xe an toàn.


   Cụ thể, người muốn sát hạch để nâng hạng giấy phép lái xe phải có giấy xác nhận thời gian lái xe và số kilômét lái xe an toàn do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xác nhận; trong đó: Từ B1 lên B2 phải có thời gian hành nghề từ 01 năm trở lên và tối thiểu 12.000 km lái xe an toàn; từ B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng phải có thời gian hành nghề 03 năm trở lên và tối thiểu 50.000 km lái xe an toàn; từ B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề 05 năm trở lên và tối thiểu 100.000 km lái xe an toàn.


Phan Quang Đông


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip