Đào tạo - Sát hạch

Tiếp tục nâng chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX

Friday, 02 November 2012 13:56 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Nguyễn Văn Quyền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam


   Hệ thống các văn bản QPPL quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đến nay được Bộ GTVT ban hành đầy đủ và thường xuyên cập nhật chỉnh sửa cho phù hợp. Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và Đề án đổi mới GPLX được tích cực triển khai.


Công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe


   Thực hiện chủ trương xã hội hóa, nhiều năm qua cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch được đầu tư lớn, nâng cấp, củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Hiện có 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 301 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 87 Trung tâm sát hạch lái xe (36 Trung tâm loại 1, sát hạch lái xe từ hạng A1 đến hạng F và 51 Trung tâm loại 2, sát hạch lái xe từ hạng A1 đến hạng C) được đầu tư phân bố hợp lý trên khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của người dân theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại và tiện lợi.


   Tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo, nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo do Bộ GTVT ban hành đến nay cơ bản phù hợp với quy định của Luật GTĐB năm 2008. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm sát hạch đã đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe theo hướng hiện đại, tự động hóa, công khai minh bạch. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX được tăng cường. Hiện cả nước có 29.784.229 giấy phép lái xe mô tô, 3.389.495 giấy phép lái xe ô tô.

 


Các trung tâm sát hạch lái xe đã có đủ điều kiện về cơ sở vật chất


  
Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông


   Một nội dung quan trọng của Đề án là xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, Bộ GTVT đã ban hành các văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mã số QCVN 40: 2012/BGTVT để thay thế tiêu chuẩn Ngành số 22 TCN-286-01 để điều chỉnh, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm sát hạch lái xe nhằm tiếp tục hiện đại hóa công tác sát hạch, tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng sát hạch; Thông tư số 06/2012/ TT-BGTVT ngày 08/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết trách nhiệm và hình thức xử lý khi vi phạm trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.


   Bộ cũng đang cho tiến hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009, số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 với nội dung nâng cao hơn các quy định cũ: quy định số lượng hệ thống phòng học, trang thiết bị giảng dạy phù hợp với các cơ sở đào tạo có lưu lượng lớn, Quy định tỷ lệ (%) số xe tập lái có niên hạn sử dụng không quá 10 năm, Quy định số lượng xe tập lái hạng B1, B2 có sử dụng hộp số tự động, điều chỉnh tăng số km học thực hành lái xe trên đường và số giờ học thực hành lái xe phù hợp với số km thực hành lái, bổ sung quy định thời gian, số km thực hành lái xe trên xe tập lái sử dụng hộp số tự động, bổ sung hợp đồng đào tạo giữa cơ sở đào tạo với người học tạo cơ chế để người học giám sát nội dung chương trình và chi phí đào tạo.


  
Tiếp tục đầu tư CSVC cho nâng cao chất lượng đào tạo lái xe là một nội dung quan trọng của Đề án


   Thời gian qua, các cơ sở đào tạo lái xe đã tập trung đầu tư hệ thống phòng học, trang thiết bị giảng dạy, đội ngũ giáo viên, xe tập lái, sân tập lái, đường tập lái đáp ứng yêu cầu giảng dạy các môn học và phù hợp với tiêu chuẩn thực tiễn. Hệ thống nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo lái xe được ban hành thống nhất trong toàn quốc.


   Năm 2010, trong khuôn khổ Dự án An toàn giao thông đường bộ Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ, tổ chức tư vấn Quốc tế A1.1 đã tổ chức khảo sát và đánh giá chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo lái xe của Việt Nam là phù hợp và tương tự như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm túc công khai quy chế tuyển sinh, kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho người học và thực hiện quản lý đào tạo theo quy định. Các thông tin được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe toàn quốc để các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi giám sát.


   Tổng cục ĐBVN đang triển khai thực hiện các công việc: Tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy lái xe tại tất cả cơ sở đào tạo lái xe ô tô để cập nhật kiến thức mới và tổ chức đánh giá, phân loại định kỳ; tổ chức giám sát tất cả các kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề và giấy chứng nhận tốt nghiệp; xây dựng video clip về các trường hợp tai nạn giao thông điển hình do không chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông và tổ chức để lồng ghép vào chương trình đào tạo lái xe tại các cơ sở đào tạo.


   Để nâng cao chất lượng sát hạch lái xe, việc sát hạch được thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện về cơ sở vật chất như phòng sát hạch lý thuyết, phòng điều hành thiết bị sát hạch thực hành lái xe, sân sát hạch, xe sát hạch và các hạng mục công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe, được lắp đặt thiết bị chấm điểm tự động để sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe, hệ thống loa, màn hình tại phòng chờ đã công khai quá trình và kết quả sát hạch của từng học viên và từng nội dung sát hạch.


   Hiện nay, đã thực hiện các công việc như lắp camera, màn hình hiển thị tại phòng chờ sát hạch để công khai quá trình và kết quả sát hạch lý thuyết và thực hành; lắp camera, thiết bị giám sát, lưu trữ và truyền dữ liệu quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh và quá trình thực hiện nhiệm vụ của sát hạch viên khi sát hạch thực hành lái xe trên đường; nối mạng các trung tâm sát hạch lái xe toàn quốc với cơ sở dữ liệu Trung ương; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.


    Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ ban hành bộ câu hỏi và phần mềm dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, tăng số lượng câu hỏi từ 405 lên 450 câu để bổ sung các nội dung liên quan đến việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống trên đường, khuyến khích người học tích cực tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu, hạn chế tình trạng học tủ, học vẹt; yêu cầu các trung tâm sát hạch điều chỉnh kích thước hình của bài sát hạch ghép xe vào nơi đỗ hạng B1, B2 và C; điều chỉnh giảm thời gian thực hiện từng bài sát hạch và tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch trong sân để nâng cao chất lượng, tập huấn đội ngũ sát hạch viên để nâng cao trình độ.


  
Đề án đổi mới giấy phép lái xe và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc


   Đề án đã thực hiện việc cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới từ ngày 01/07/2012. Với sự đổi mới, hiện đại hóa về vật liệu, công nghệ in, công nghệ bảo mật, sử dụng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, giấy phép lái xe mới đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, khắc phục tình trạng làm giả giấy phép lái xe; hình thành cơ sở dữ liệu về quản lý GPLX toàn quốc, theo đó sẽ quản lý, giám sát được quá trình đào tạo, sát hạch cấp, đổi GPLX; có phần mềm để lực lượng kiểm tra, kiểm soát cập nhật vi phạm của người lái xe; có cổng thông tin điện tử về GPLX để thực hiện công khai hóa và phục vụ các cơ quan quản lý, sử dụng lái xe trong việc tra cứu và theo dõi vi phạm của người lái xe.


   Hiện nay, cấp giấy phép lái xe mới đã thực hiện tại Tổng cục ĐBVN và 41 tỉnh, thành phố. Các tỉnh còn lại đang tích cực triển khai trong năm 2012 theo tiến độ chậm nhất đến ngày 01/7/2013 sẽ hoàn thành việc cấp giấy phép lái xe mới trong phạm vi cả nước.


   Thực hiện thỏa thuận giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ- Đường sắt tổ chức 2 lớp tập huấn kiểm tra, kiểm soát giấy phép lái xe bằng vật liệu PET cho gần 600 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông các địa phương./.


Theo giaothongvantai.com.vn

Sông hanEU  

Video clip