Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong các Lễ hội Xuân 2019

Monday, 07 January 2019 09:50 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 2552/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 14/12/2018 của Cục Đường Thủy nội địa Việt Nam về việc bảo đảm an toàn giao thông trong các Lễ hội Xuân 2019;


   Trong dịp Lễ hội xuân năm 2019, nhiều các hoạt động lễ hội truyền thống được tổ chức trên đường thủy nội địa với lượng du khách tham gia đông, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị như sau:


   1. Ban tổ chức Lễ hội liên quan đến đường thủy nội địa:


   Phối hợp với UBND các quận, huyện; Công an thành phố và Sở Giao thông vận tải triển khai:


   - Xây dựng Kế hoạch Lễ hội, thành lập Ban Tổ chức Lễ hội (Có sự tham gia của Cảnh sát giao thông đường thủy và Cảng vụ đường thủy nội địa), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Tổ chức, xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn và nơi diễn ra Lễ hội.


   - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho nhân dân trên địa bàn. Với các khẩu hiệu “Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa là biện pháp tốt nhất để giữ gìn tính mạng của bạn và các thành viên trong gia đình bạn”; “Sử dụng pháo áo cứu sinh khi đi trên phương tiện thủy là bảo vệ chính mình”; “Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy”.


   2. Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải:


   - Chỉ đạo Cảnh sát giao thông đường thủy, Thanh tra giao thông phối hợp lực lượng Biên phòng và Thủy đoàn 2 – Cục Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định, vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không hướng dẫn cho hành khách mặc áo phao hoặc đeo dụng cụ nổi cứu sinh trước khi phương tiện rời bến; người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp tham gia các Lễ hội.


   - Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại các bến khách phục vụ Lễ hội trên đường thủy nội địa; việc bố trí, sắp xếp số lượng người trên phương tiện, kiểm soát các phương tiện không thuộc thành phần tham gia vào Lễ hội do Ban tổ chức trưng dụng chở khách, đặc biệt là tuyên truyền, kiểm soát tốc độ của phương tiện khi tham gia Lễ hội.


   3. Ban An toàn giao thông các quận, huyện:


   - Tăng cường công tác quản lý an toàn giao thông trên đường thủy nội địa trước và trong khi diễn ra các sự kiện Lễ hội trong phạm vi địa bàn quản lý.


   - Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định về an toàn giao thông khi tham gia vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa.


   Ban An toàn giao thông thành phố kính đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả.


VP Ban ATGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip