Traffic planning

Kéo dài cuộc thi tìm hiêu mô hình HTX kiểu mới

Tuesday, 08 March 2016 15:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Bộ giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị thông báo tới các Hợp tác xã trong ngành giao thông vận tải về việc kéo dài cuộc thi và triển khai cuộc thi theo 3 đợt như hướng dẫn tại công văn số 117/BCĐ-TTTT của Ban chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới.


   Công văn 117/BCĐ-TTTT: tải về


Trần Văn Khánh


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip