Traffic planning

Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng

Friday, 29 January 2016 14:24 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng;


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng được biết và nghiên cứu thực hiện.

 
QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip