Traffic planning

Báo cáo tổng kết hoạt động vận tải năm 2015

Friday, 15 January 2016 14:20 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố. Trong điều kiện trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp; nhiều quy định về tổ chức, quản lý vận tải mới được ban hành nhưng phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần; cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chưa đồng bộ đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành trong năm qua.


   Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN và sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở ban ngành, địa phương; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động của ngành, trong đó có hoạt động vận tải. Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã triển khai đến các doanh nghiệp vận tải, các hiệp hội vận tải tất cả các văn bản chỉ đạo của các cấp; tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc các doanh nghiệp vận tải, các bến xe, các hiệp hội vận tải trên địa bàn triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT và Thành phố một cách nghiêm túc.
Kết thúc năm chương trình công tác vận tải năm 2015, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng báo cáo đánh giá công tác vận tải trên địa bàn thành phố trong năm 2015 và những việc cần triển khai thực hiện trong năm 2016 như sau:


PHẦN I
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015

1. Về quản lý Nhà nước


   Năm 2015, Sở GTVT Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình công tác về lĩnh vực vận tải, phương tiện:


   - Tham gia ý kiến góp ý các dự thảo Nghị định, Thông tư, Quyết định theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam;


   - Tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định, văn bản về công tác quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiều loại hình vận tải hành khách, vận tải hàng hóa;


   - Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tới các đơn vị vận tải khách bằng xe buýt, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe tuyến cố định, xe điện 4 bánh, vận tải khách bằng tàu du lịch trên sông Hàn về công tác đảm bảo ATGT trong những ngày lễ, tết và liên quan đến việc triển khai những văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố;


   - Sở GTVT luôn coi trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn các văn bản liên quan về quản lý ngành đến các đơn vị như: Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, 60/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT, Thông tư liên tịch 19/2015 của Liên bộ GTVT-VHTTDL,…; Thường xuyên đăng tải các nội dung triển khai hướng dẫn trên website của Sở, báo đài địa phương để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện.


   - Công tác thanh tra, kiểm tra, TTKS và xử lý vi phạm về TTATGT được các lực lượng liên ngành Thanh tra GTVT, CSTT và CSGT tập trung xử lý vi phạm về trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn tình trạng vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải; kiểm soát tải trọng phương tiện; hoạt động đăng kiểm,...


   - Công tác quản lý trật tự vận tải & ATGT thông qua thiết bị giám sát hành trình và xử lý các vi phạm bước đầu đã có tác động tích cực đến công tác quản lý lái xe, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm TTATGT và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.


   - Phối hợp với các Hiệp hội vận tải triển khai nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe; chỉ đạo các doanh nghiệp tiến hành kiểm tra đồng loạt sức khỏe lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải,…


   - Thường xuyên chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11/2003/CT-TU về tăng cường giáo dục phẩm chất, lối sống, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, nhũng nhiễu, hách dịch đối với nhân dân của cán bộ, công chức các cấp và Nghị quyết 09/2004/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.


   2. Triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 về ”Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”:


   -Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 của UBND thành phố về triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015, Sở GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai gửi đến các đơn vị vận tải, chủ yếu là các đơn vị vận tải taxi và xe buýt để thực hiện. Sở đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.


   - Sở GTVT đã phối hợp VP Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức thành công Hội nghị “Doanh nghiệp vận tải với năm văn hóa, văn minh đô thị” vào ngày 06/02/2015 do đ/c Bí thư Thành ủy chủ trì và đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 43-CT/TU, số lượng tham dự gần 3.000 lái xe taxi, xe buýt, xe xích lô du lịch tại Hội trường Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.


   - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải, các đơn vị taxi, xe buýt đã niêm yết thực hiện nội dung 9 không, 9 nên (để lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thường xuyên nhìn thấy và chấp hành) và số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT trên toàn bộ xe taxi, xe buýt. Với hơn 1.700 xe taxi và xe buýt đã niêm yết theo quy định.


   Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, hoạt động xe taxi, xe buýt thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện năm văn hóa, văn minh đô thị:


   - Tinh thần phục vụ của lái xe taxi, xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe buýt ngày càng được cải thiện, nâng cao một cách rõ rệt, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.


   - Đã hạn chế được tình trạng lái xe taxi, xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu; tranh giành, chèo kéo khách; dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định …


   - Lái xe taxi, đội ngũ lái xe buýt phục vụ hành khách ngày càng văn minh lịch sự hơn.


   3. Kết quả cụ thể đạt được:


   - Về sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa: năm 2015, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng qua báo cáo của các đơn vị sản xuất kinh doanh vẫn đạt được một số chỉ tiêu nhất định trong SXKD như: Doanh thu vận tải 7.018 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,1 % so năm 2014; Khối lượng luân chuyển hành khách 1.306 triệu ng.km, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,4% so năm trước; Khối lượng luân chuyển hàng hóa 2.884 triệu T.km, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,8% so năm trước; Khối lượng hàng hóa qua cảng đạt 6,5 triệu tấn/5,9 triệu tấn vượt 8,3% kế hoạch và tăng 8,3% so năm 2014.


   - Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, trong năm 2015, Sở GTVT Đà Nẵng đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở GTVT các địa phương để tiến hành xây dựng quy hoạch mạng lưới tuyến cố định liên tỉnh toàn quốc. Đến nay, công tác xây dựng biểu đồ tuyến chi tiết giữa Đà Nẵng và các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai tích cực để triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT.


   - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 148/TTg-KTN ngày 27/01/2014 v/v thực hiện các giải pháp phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn, Sở GTVT Đà Nẵng đã triển khai xây dựng đồng thời 4 đề án có liên quan đến phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại Đà Nẵng. Dự kiến Sở GTVT Đà Nẵng sẽ trình UBND thành phố phê duyệt trong năm 2016 để triển khai thực hiện.


   - Tất cả các đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách và xe kinh doanh vận tải hàng hóa đã nghiêm túc chấp hành chủ trương của nhà nước quy định về lắp đặt TBGSHT (quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP); Công ty CP VT&QL bến xe Đà Nẵng và các đơn vị vận tải đã có nhiều cố gắng trong việc phục vụ giải tỏa khách dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày lễ 30/4- 01/5, đặc biệt phục vụ lễ hội pháo hoa năm 2015, nhiều đơn vị đã có các hình thức như bán vé trước, bán vé qua mạng, tăng cường xe (kể cả điều xe hợp đồng) phục vụ trên các tuyến đông khách, phối hợp các ngành chức năng để bố trí điều động xe kịp thời sang khách cho những xe vi phạm do quá tải hoặc phương tiện, trang thiết bị không đảm bảo an toàn,… do đó đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân một cách an toàn, thuận tiện;


   - Triển khai chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GTVT Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị vận tải khách bằng xe buýt đưa vào thí điểm 11 tiêu chí của tuyến xe buýt mẫu đối với tuyến xe buýt Đà Nẵng - Hội An. Qua 6 tháng triển khai thí điểm, chất lượng dịch vụ trên tuyến đã cải thiện đáng kể, số lỗi vi phạm tốc độ, dừng đỗ, đóng mở cửa giảm mạnh. Trong năm 2016, Sở GTVT Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến xe buýt hiện trạng.


   - Giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố chiếm một tỉ trọng không lớn so với giao thông đường bộ, các tuyến đường vận tải đường thủy chủ yếu tập trung vào vận tải khách du lịch. Từ cuối năm 2014 Sở GTVT Đà Nẵng đã tham gia soạn thảo Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, trong đó có việc ký cam kết thực hiện. Sau 06 tháng tuyên truyền phổ biến, đến ngày 01/6/2015, Giám đốc Sở ban hành Thông báo số 1798/SGTVT-QLVT&PT về việc triển khai kết luận của Chủ tịch UBND thành phố. Tất cả các phương tiện đã về neo đậu đúng nơi quy định, hoạt động vận tải bắt đầu đi vào nề nếp.


   - Hoạt động thí điểm vận chuyển khách bằng xe điện 04 bánh bước đầu đã đi vào ổn định với sự tham gia của 02 đơn vị. Sở GTVT Đà Nẵng đã tham mưu nhiều văn bản để Bộ GTVT, UBND thành phố có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để 02 đơn vị vận tải khách bằng xe điện 4 bánh hoạt động. Triển khai kiểm tra, kiểm định an toàn kỹ thuật cho 100% xe điện 4 bánh đang hoạt động thí điểm tại Đà Nẵng.


   - Thực hiện chủ trương của Bộ GTVT tại công văn 4703 v/v hướng dẫn xác định khối lượng, kích thước thùng hàng, cắt giảm chiều cao thùng hàng, Sở GTVT Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt, kết hợp biện pháp tuyên truyền, vận động đã có nhiều chuyển biến tích cực trên địa bàn.


4. Tình hình ATGT vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy


   4.1. Vận tải đường bộ và đường sắt


   Theo thống kê của Văn phòng Ban ATGT thành phố, trong năm 2015 xảy ra 153 vụ, làm chết 96 người, bị thương 116 người. Thiệt hại tài sản khoảng 275,1 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 21 vụ (153/174=12,1%), giảm 02 người chết (96/98=2%), giảm 38 người bị thương (116/154=24,7%).


   4.2. Vận tải đường thủy: Không xảy ra.


5. Về tổ chức hoạt động tại bến xe


   - Ban lãnh đạo, CBCNV của các đơn vị quản lý bến xe đã tạo mọi thuận lợi giúp Ban chỉ đạo Tết của Sở, các doanh nghiệp vận tải trong việc phục vụ tốt nhân dân đi lại trong các dịp lễ lớn 30/4 - 01/5, lễ hội pháo hoa 2015, phục vụ vận tải trước, sau tết Ất Mùi 2015, bố trí kịp thời phương tiện để giải tỏa khách, sang khách của xe vi phạm, tạo điều kiện tốt cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.


   - Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, bố trí, sắp xếp phương tiện trên từng tuyến có khoa học, phối hợp tốt với các lực lượng tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động kinh doanh tại bến;


   - Bến xe phía Nam thành phố Đà Nẵng sau thời gian đầu gặp khó khăn, đến nay đã có doanh nghiệp đăng ký vào hoạt động và đã được Sở GTVT Đà Nẵng chấp thuận mở tuyến đến bến xe phía Nam.


Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2016

   Căn cứ nhiệm vụ chung của ngành, Sở GTVT đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2016 mà Sở và các doanh nghiệp phải thực hiện như sau:


I. Về công tác Quản lý nhà nước:


1. Công tác tuyên truyền


   - Tiếp tục tuyên truyền chủ đề của năm 2016 đối với ngành GTVT: “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông, tập trung xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực của người thực thi công vụ v.v.


   - Phối hợp với các Hiệp hội vận tải khách, hàng hoá, taxi tuyên truyền tới các đơn vị vận tải kinh doanh đúng Luật doanh nghiệp, Luật HTX, và các Nghị định, Thông tư quy định về vận tải & phương tiện có liên quan như lộ trình triển khai cấp phù hiệu mới theo quy định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền Thông tư số: 92/2015 của Bộ GTVT ban hành ngày 31/12/2015 về quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2016).


   - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tự nguyện cắt giảm thể tích thùng hàng đối với ô tô tải tự đổ được sản xuất, lắp ráp nhập khẩu và cải tạo trước ngày Thông tư 32/2012/TT-BGTVT có hiệu lực. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát các trường hợp vi phạm chở quá tải từ lần thứ hai trở lên, từ chối kiểm định và yêu cầu bắt buộc cắt thùng hàng theo quy định của Bộ GTVT.


2. Công tác quản lý, điều hành


   - Triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ, UBND thành phố chỉ đạo;


   - Tiếp tục triển khai tuyên truyền và cấp Giấy phép KDVT cho các loại xe hoạt động vận tải theo lộ trình Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT; Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT; Thông tư 92/2015/TT-BGTVT và thực hiện Kế hoạch của Bộ GTVT về thí điểm triển khai ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Grabcar); Hoàn thiện và ban hành biểu đồ chạy xe tuyến cố định từ các bến xe Đà Nẵng đến các địa phương theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT.


   - Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông đường bộ đối với các trường hợp mắc những lỗi có yếu tố tiềm ẩn gây tai nạn giao thông cao như: quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làm đường, tránh vượt sai quy định, chở quá tải, quá số người theo quy định, dừng, đỗ sai quy định;


   - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm chất lượng dịch vụ đã đăng ký như; phương tiện không niêm yết công khai bến đi bến đến, niêm yết giá, số điện thoại đường dây nóng, nội quy, quy định trên xe, sang khách dọc đường, chở quá tải; đặc biệt là kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị GSHT lắp trên phương tiện phải đầy đủ các tiêu chí theo quy định và phải đảm bảo hoạt động tốt, lưu trữ đầy đủ và trích xuất được các thông tin trong suốt quá trình đưa phương tiện ra hoạt động vận tải;


   - Tiếp tục phối hợp với các hiệp hội vận tải để tích cực tuyên truyền và trao đổi, nắm bắt và tiếp nhận thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


   - Phối hợp Hiệp hội vận tải hàng hóa triển khai đề án thí điểm sử dụng Sàn giao dịch vận tải theo chủ trương của Bộ Giao thông vận tải và hỗ trợ Sàn giao dịch vận tải VinaTrucking liên hệ, kết nối với các đơn vị vận tải, chủ hàng trên địa bàn thành phố.


   - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện siết chặt quản lý vận tải và duy trì thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện từ khâu xếp hàng lên xe; kiểm soát chặt việc thực hiện quy định về kích thước thành, thùng xe...


   - Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao về công tác quy hoạch vận tải và triển khai Đề án Xã hội hóa vận tải hành khách bằng xe buýt và tổ chức đấu thầu đưa vào hoạt động 05 tuyến xe buýt có trợ giá đầu tiên của thành phố.


   - Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành 04 đề án theo Công văn số 148/TTg-KTN ngày 27/01/2014 đã được UBND thành phố giao nhiệm vụ xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện các đề án: Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố; Thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng khu vực trung tâm thành phố.


   - Công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả cải cách hành chính, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo mô hình "Sở điện tử" một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý vận tải. Liên tục cải tiến quy trình ISO 9001:2008 loại bỏ các điểm không phù hợp để hoàn thiện quy trình theo cải cách thủ tục hành chính của Nhà nước.


   - Tiếp tục vận động các doanh nghiệp thực hiện không cơi nới thùng xe, cắt giảm chiều cao thùng xe theo quy định tại Thông tư 42/2014/TT-BGTVT.


   - Tham mưu cho UBND thành phố ban hành quy định quản lý hoạt động thí điểm vận tải khách du lịch bằng xe điện 4 bánh trên địa bàn.


   - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy, các quy định của UBND thành phố liên quan đến hoạt động vận tải thủy nội địa tại địa phương.


II. Đối với Doanh nghiệp vận tải


   1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe các nội dung về phổ biến Luật GTĐB, chấp hành các quy định về tải trọng xe khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm túc bản cam kết của doanh nghiệp ký với Sở, lái xe cam kết với doanh nghiệp và bến xe, chú trọng đến việc nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe.


   2. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông vận tải “Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ”, đồng thời in mẫu vé theo đúng quy định tại Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô và chuẩn bị đầy đủ vé để bán cho hành khách theo đúng quy định, đảm bảo hành khách đi xe đều phải có vé theo giá niêm yết;
3. Lập hồ theo dõi, lưu trữ, tài liệu có liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm đối với các loại hồ sơ: lý lịch phương tiện; lý lịch hành nghề của lái xe; các loại sổ sách, biểu mẫu quản lý tại đơn vị vận tải; cập nhật, lưu trữ theo đúng quy định; thực hiện ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định; thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông; thống kê, phân tích tai nạn giao thông, tổ chức rút kinh nghiệm trong đội ngũ lái xe và cán bộ quản lý của đơn vị;


   4. Theo Nghi định 86/2014/NĐ-CP quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, khi sử dụng xe ô tô để hoạt động tuyến cố định đối với xe đăng ký lần đầu phải có chỗ ngồi cho người khuyến tật, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai; Riêng xe taxi bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trên xe taxi phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền cước;


   5. Thực hiện việc rà soát lộ trình áp dụng đối với từng loại hình kinh doanh để bổ sung hoàn thiện theo quy định tại Nghi định 86/2014/NĐ-CP quy định về lộ trình như: cấp Giấy phép KDVT lần đầu cho vận tải hàng hóa; quy mô đoàn phương tiện ; lộ trình áp dụng quy định xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông; quy định lại xe hàng hóa phải lắp đặt thiết bị gián sát hành trình; quy định phương tiện phải có chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai; quy định lộ trình những loại phương tiện kinh doanh vận tải buộc phải gắn phù hiệu theo quy định.


   6. Nghiêm chỉnh chấp hành các, quy định, văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý chuyên ngành về báo cáo, thông kê, xử lý xe vi phạm theo quy định;


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip