Traffic planning

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp 5425/QC-LN về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và bảo vệ kết cấu HTGT đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thursday, 17 December 2015 10:07 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Giao thông vận tải vừa ký Quyết định số 802/QĐ-SGTVT thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp số 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng Cục Cảnh sát về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


   Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng Cục Cảnh sát do ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Công an thành phố và ông Bùi Tô Hoài - Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Đường bộ III đồng Trưởng Ban Chỉ đạo và 17 thành viên.


   Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ theo nội dung của Quy chế phối hợp số 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng Cục Cảnh sát về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Căn cứ nội dung Quy chế số 5425/QC-LN ngày 24/9/2015 xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết giữa các lực lượng và chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng nội dung kế hoạch đề ra. Tổ chức họp giao ban định kỳ 03 tháng/lần, thực hiện sơ kết 6 tháng và một năm; tổng kết công tác phối hợp khi có chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp Tổng Cục; thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Tổng hợp tình hình khó khăn, vướng mắc và kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng Cục Cảnh sát; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế để phù hợp tình hình hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ của các lượng tham gia phối hợp.


   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 457/QĐ-SGTVT ngày 20/6/2011 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.


Lê Văn Khánh


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip