Traffic planning

Quyết định 169/QĐ-SGTVT: Tặng bằng khen của Giám đốc Sở cho tập thể và cá nhân thuộc Ban QLDA GTNT

Saturday, 28 March 2015 14:08 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 27/03/2015, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 169/QĐ-SGTVT tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2010 đến năm 2014 cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban QLDA Giao thông nông thôn.


   Quyết định 169/QĐ-SGTVT: tải về


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip