Traffic planning

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông

Tuesday, 31 March 2015 16:02 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện nội dung Công văn số 1333/TCĐBVN-ATGT ngày 23/03/2015 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác;


   Ngày 30/3/2015, Sở Giao thông vận tải thông báo đến các phòng, ban, đơn vị để nghiên cứu, áp dụng triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2015) theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.


   (Nội dung Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC được đăng tải tại Website của Bộ Giao thông vận tải: www.mt.gov.vn/, chuyên mục Văn bản quy phạm pháp luật).


Lê Hồng Anh


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip