Traffic planning

Thông báo nội dung cuộc họp về triển khai kế hoạch tổ chức Triển lãm 40 năm thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng

Thursday, 26 March 2015 15:45 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 24/3/2015, tại Văn phòng Sở GTVT Đà Nẵng, đồng chí Lê Văn Trung – Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng chủ trì cuộc họp về triển khai tổ chức Triển lãm 40 năm thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng. Tham dự gồm các thành viên trong Ban Tổ chức Triển lãm ngành Giao thông vận tải. Sau khi nghe các thành viên dự họp thảo luận và trên cơ sở các ý kiến thống nhất tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng kết luận như sau:


  
I. NHIỆM VỤ CHUNG


   Để triển khai tốt về tổ chức Triển lãm 40 năm thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng nhằm Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tập trung cho công tác chuẩn bị triển lãm.


   II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ


  
1. Phòng Kế hoạch đầu tư


   a) Tham mưu Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Đăng Huy triển khai và hoàn thành công tác Triển lãm của ngành (từ ngày 22/4/2015 đến ngày 28/4/2015).


   b) Phối hợp Sở Công thương và Đơn vị tổ chức sự kiện lên phương án thiết kế hình khối thẩm mỹ gian triển lãm theo diện tích gian hàng chuẩn 18m2 (Chiều sâu 3m, chiều rộng 6m và chiều cao 2,4m), gửi Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng duyệt maket của chương trình triển lãm trước ngày 14/4/2015.


   c) Thu thập thông tin, số liệu để chuẩn bị nội dung hệ thống các bảng biểu, sơ đồ, panô, bản đồ giới thiệu chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu, cơ cấu ngành, hệ thống giao thông thành phố.


  
2. Văn phòng Sở GTVT


   a) Chuẩn bị các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ của Chính phủ, Huân chương lao động, Huân chương độc lập. Các Cúp do các tổ chức uy tín trao tặng và các tư liệu lịch sử - nếu có.


   b) Chịu trách nhiệm thu thập tranh ảnh và video (hoặc phim tư liệu) giới thiệu về các công trình tiêu biểu và một số hoạt động ngành qua các thời kỳ, gửi về phòng KHĐT trước ngày 09/4/2015.


   3. Công ty Quản lý Cầu đường và BQL các dự án đầu tư cơ sở Hạ tầng ưu tiên


   a) Công ty Quản lý Cầu đường: Chuẩn bị mô hình các công trình tiêu biểu hoặc sa bàn thể hiện hệ thống giao thông thành phố (mô hình cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý...).


   b) BQL các dự án đầu tư cơ sở Hạ tầng ưu tiên: Chuẩn bị TV màn hình 42 inch.


  
4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở


   - Phân công cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị trưng bày, trực triển lãm và tiếp khách trong 6 ngày (22/4/2015 đến ngày 28/4/2015).


   - Về công tác trực triển lãm: phân công 14 người, mỗi buổi yêu cầu 2 người trực (mỗi người trực 2 buổi).


  
5. Giao các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cung cấp các số liệu, thông tin liên quan gửi về phòng KHĐT trước ngày 09/4/2015 để phòng KHĐT tổng hợp và triển khai kịp thời theo tiến độ được giao.


 
  III. KINH PHÍ


   - Tổng kinh phí đề xuất thực hiện gian triển lãm: theo dự toán được phê duyệt.


   - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố hỗ trợ một phần, phần còn lại huy động từ các đơn vị của Sở và các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực của ngành.


Hữu Thành


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip