Traffic planning

Sở GTVT: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Tuesday, 06 January 2015 09:56 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

  

Thông xe đường vành đai phía nam thành phố

   Trong bối cảnh kinh tế thành phố phục hồi chậm, nguồn thu ngân sách chưa ổn định, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp; hoạt động của ngành tuy có những khó khăn trong bố trí vốn đầu tư xây dựng và quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở ngành, địa phương; Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 theo Quyết định số 443/QĐ-UBND của UBND thành phố; đã chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm Thành phố giao và Chương trình công tác năm 2014 của ngành ngay từ đầu năm; tập trung chỉ đạo quyết liệt, điều hành có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực hoạt động của ngành và động viên tập thể lao động toàn ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thể hiện trên các mặt công tác như sau:


  
I. Kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ nhà nước giao năm 2014


  
1. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm Thành phố giao.


  
a) Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:


   - Tổng thu: 26,125 tỷ đồng/23,669 tỷ đồng, vượt 10,4 % dự toán năm; trong đó: Thuế đạt 5,636 tỷ đồng/5,153 tỷ đồng (109,4%); Phí, lệ phí, học phí đạt 18,289 tỷ đồng/15,816 tỷ đồng (115,6%); và Thu khác 2,200 tỷ đồng/2,700 tỷ đồng (81,5%).


   - Tổng chi: 69,658 tỷ đồng/67,971 tỷ đồng, bằng 102,5 % dự toán; trong đó: Chi quản lý nhà nước 16,461 tỷ đồng/16,790 tỷ đồng (98,0%); chi sự nghiệp 39,894 tỷ đồng/40,113 tỷ đồng (99,5% dự toán), chi từ nguồn thu được để lại 13,303 tỷ đồng/11,068 tỷ đồng (120,2% dự toán).


  
b) Về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm:


   (1) Về "Tổ chức triển khai hiệu quả, đúng kế hoạch các dự án ODA: Dự án Phát triển bền vững thành phố; Dự án Cải thiện giao thông đô thị".


   Sở đã chỉ đạo triển khai và bảo đảm tiến độ thực hiện các gói thầu của các dự án này;


   - Về triển khai dự án Phát triển bền vững thành phố: Đến nay, đã ký kết hợp đồng và thực hiện 18 gói thầu (13 gói tư vấn, 02 gói mua sắm, 03 gói xây lắp); tổ chức đấu thầu 05 gói thầu (01 gói tư vấn, 02 gói mua sắm, 02 gói xây lắp); đặc biệt đã hoàn thành công trình trọng điểm đường vành đai phía Nam và trạm XLNT Hòa Xuân đúng tiến độ thành phố giao.


   - Trong việc triển khai dự án Cải thiện giao thông đô thị: Sở đã phối hợp với tư vấn của JICA trình UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; thực hiện xong 02 tiểu dự án thí điểm; tổ chức 02 khóa đào tạo trong nước về ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý giao thông và 02 khóa đào tạo tại Nhật Bản về quản lý giao thông đô thị. Dự kiến tổ chức đánh giá sơ bộ về kết quả thực hiện 02 tiểu dự án thí điểm vào đầu tháng 02/2015.


   (2) Về "Triển khai Đề án xã hội hóa dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Tổ chức tuyến xe buýt mẫu; Đấu thầu, đưa vào hoạt động một số tuyến xe buýt trợ giá)".


   - Về tổ chức tuyến xe buýt mẫu: Sở đã trình UBND thành phố phê duyệt phương án Xây dựng thí điểm tuyến buýt mẫu số 01 (bến xe Đà Nẵng - bến xe Hội An) và đang triển khai các thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa tuyến buýt mẫu này vào hoạt động từ ngày 01/01/2015.


   - Về đấu thầu, đưa vào hoạt động một số tuyến xe buýt trợ giá: Sở đã trình UBND thành phố phê duyệt phương án Đầu tư các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2015 -2020 và hoàn thành các thủ tục cần thiết để tổ chức đấu thầu và đưa các tuyến xe buýt trợ giá vào hoạt động trong năm 2015 theo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố.


   (3) Về "Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo triển khai Dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ".


   Sở đã chủ động phối hợp với nhà đầu tư tích cực triển khai, thực hiện dự án và kịp thời tham mưu UBND thành phố giải quyết các vướng mắc, đề xuất của nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tuần về tình hình thực hiện dự án với Thành ủy, UBND thành phố.


   Đến nay tiến độ thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch đề ra, một số hạng mục hoàn thành vượt tiến độ, tổng khối lượng thi công đạt 88% so với thời gian đã thực hiện là 83% (15/18 tháng).


   2. Các lĩnh vực hoạt động của ngành tiếp tục chuyển biến tích cực, công tác kiểm soát hoạt động của các phương tiện và duy trì trật tự vận tải trên địa bàn thành phố có tiến bộ.


   a) Về đầu tư xây dựng cơ bản.


   Năm 2014, ngành được giao thực hiện đầu tư xây dựng 41 công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố (chưa kể 70 công trình thanh quyết toán và thanh toán khối lượng); 04 dự án ODA (chưa kể 01 dự án được bố trí vốn quyết toán) và 01 dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT bằng nguồn vốn của Bộ Giao thông vận tải.


   Nhằm triển khai kịp thời việc thực hiện các dự án, ngay từ đầu năm Sở đã phân khai, giao kế hoạch vốn và tiến độ hoàn thành các hạng mục, công việc cho các đơn vị. Trong năm Sở đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc và xử lý kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm đường vành đai phía Nam và nút giao thông Ngã Ba Huế; Sở cũng đã đẩy mạnh việc hoàn thành các thủ tục xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT. Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực quản lý đầu tư XDCB, Sở đã triển khai một số hoạt động như: Tổ chức Hội thi tư vấn giám sát giỏi ngành GTVT; Lập cơ sở dữ liệu về các đơn vị, cá nhân làm công việc tư vấn và các đơn vị thi công các công trình do Sở làm chủ đầu tư, phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành; Nghiên cứu áp dụng một số định mức vận dụng trong bộ định mức XDCB hiện hành.


   Đến nay, đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 24 công trình mới; khởi công 15 công trình; Hoàn thành xây dựng 14 công trình - hạng mục và quyết toán 77 công trình - hạng mục; nhất là đã hoàn thành công trình trọng điểm đường vành đai phía Nam, đảm bảo được tiến độ triển khai, thực hiện các gói thầu của dự án Dự án phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao thông Ngã Ba Huế, hoàn thành đường Nguyễn Duy Trinh, đường Huyền Trân Công chúa và đảm bảo tiến độ thi công các công trình đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Công Hoan, Tô Hiệu đúng chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố.


   Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng và giải ngân cụ thể như sau:


   - Vốn Ngân sách thành phố: Thực hiện 482,87 tỷ đồng/424,949 tỷ đồng, đạt 113,6% KH vốn (không tính các công trình thanh quyết toán và thanh toán khối lượng); giải ngân 637,02/654,23 tỷ đồng, đạt 97,4% kế hoạch.


   - Dự án ODA: Vốn ODA thực hiện và giải ngân 350 tỷ đồng/119 tỷ đồng, đạt 292,9% kế hoạch.
b) Về vận tải.


   - Vận tải đường bộ:


   Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố, với chất lượng phương tiện và dịch vụ ngày càng cao, thực hiện tốt Kế hoạch phục vụ vận tải trong dịp Tết Nguyên đán, kỳ thi Đại học, Cao đẳng và các ngày lễ 30/4, 1/5, 2/9. Khối lượng luân chuyển hàng hóa và hành khách ước đạt 2.436 Tr.Tấn.Km và 1.162 Tr.HK.Km, tăng lần lượt 8,8% và 12,5% so với năm 2013; Doanh thu vận tải ước đạt 6.433 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm trước.


   Thực hiện năm An toàn giao thông 2014 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, Sở đã triển khai có kết quả nhiều giải pháp trong công tác quản lý, khai thác kinh doanh vận tải, góp phần kiểm soát hoạt động của các phương tiện vận tải, duy trì ổn định hệ thống luồng tuyến vận tải và trật tự vận tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.


   Sở đã rà soát, chấn chỉnh các hoạt động xe đưa đón học sinh và xe điện phục vụ khách du lịch; Triển khai thí điểm việc lắp thiết bị giám sát hành trình cho xe taxi; Tổ chức khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe; Làm việc với các đơn vị vận tải để giải quyết khiếu kiện của lái xe tuyến Huế - Đà Nẵng; Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành và đôn đốc các đơn vị vận tải khắc phục tồn tại theo các kết luận của Đoàn công tác kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải; Phối hợp CSGT triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe. Nhất là, đã triển khai nhiều nội dung tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy hoạch được duyệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “năm doanh nghiệp 2014”, chấn chỉnh đưa hoạt động của 3 doanh nghiệp vận tải (Đình Nhân, Xuân Tùng, Cẩm Vân) thường xuyên vi phạm các quy định của Nhà nước ở những năm trước đây đi vào nền nếp, xử lý dứt điểm 02 điểm "xe dù, bến cóc" tái lập trong năm 2014.


   - Về vận tải đường thủy nội địa (ĐTNĐ):


   Hoạt động kinh doanh vận tải, xếp dỡ ĐTNĐ trên địa bàn tuy không phát triển (do điều kiện đặc thù sông nước thành phố không thuận lợi và giao thông đường bộ khá phát triển), phương tiện hoạt động trên các tuyến sông có công suất thấp, sức chở nhỏ, tầm hoạt động hạn chế nhưng để bảo đảm ATGT TNĐ, Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo ATGT ĐTNĐ cho các hộ nuôi cá lồng bè trên sông; Triển khai công tác sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo và phao tiêu; Tổ chức kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND thành phố về việc triển khai thi công các bến đỗ du thuyền trên sông Hàn, quy hoạch các bến đỗ du thuyền trên sông; Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn giao thông ĐTNĐ.


 
  c) Về kiểm định xe cơ giới, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe


   - Hoạt động kiểm định xe cơ giới ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng phương tiện, đã kiểm định 49.160 lượt phương tiện (tỷ lệ phương tiện đạt yêu cầu là 76,3%), tăng 4,2% so với năm trước.


   Hoàn thành đầu tư và đưa dây chuyền kiểm định thứ 2 tại cơ sở kiểm định số 2 vào hoạt động; Nâng cấp hệ thống truyền dẫn tín hiệu, xây dựng chương trình quản lý kiểm định thiết bị chuyên dùng lắp trên ô tô theo yêu cầu kết nối, truyền tải dữ liệu và quản lý phương tiện của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và thực hiện tốt công tác thu phí sử dụng đường bộ qua đầu phương tiện kiểm định theo quy định.


   - Công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi, thu hồi GPLX thường xuyên được kiểm tra, giám sát và hoạt động có nền nếp. Đã tổ chức đào tạo 26.723 lượt học viên mô tô và 13.058 lượt học viên ô tô; sát hạch, cấp 19.978 GPLX mô tô và 10.647 GPLX ô tô. Tổ chức cấp đổi GPLX ô tô bằng giấy bìa sang GPLX bằng nhựa theo quy định. Xây dựng cơ sở dữ liệu GPLX và chuyên mục Quản lý đào tạo trên website của Sở. Cấp phép sát hạch lái xe hạng A2, thông qua tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ của các cơ sở đào tạo lái xe hạng A1, A2 và phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm sát hạch lái xe mô tô Liên Chiểu. Ban hành quy định kiểm tra công tác đào tạo lái xe, triển khai thực hiện quy định kiểm tra và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải về công tác đào tạo, sát hạch trên địa bàn thành phố. Tổ chức Hội thi lái xe giỏi ngành Giao thông vận tải; Xây dựng bộ bài giảng điện tử mẫu trong đào tạo lý thuyết lái xe mô tô; Tổ chức tập huấn đội ngũ sát hạch viên. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị đào tạo thực hiện đầu tư thay thế dần các xe tập lái cũ và đầu tư bổ sung phương tiện để tăng lưu lượng, nâng hạng đào tạo lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân.


  
d) Về quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông.


   Công tác quản lý, khai thác hạ tầng giao thông có tiến bộ; Sở đã triển khai kịp thời công tác sửa chữa đường trong dịp Tết Giáp Ngọ; Tiến hành đặt hàng quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn quận Hải Châu, quận Sơn Trà và quốc lộ 14 B; Duy trì công tác sửa chữa thường xuyên và triển khai sửa chữa định kỳ 14 tuyến đường; Sửa chữa, lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông và công trình hạ tầng giao thông khác; Lắp đặt trụ biển tên đường theo Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND. Giá trị khối lượng sửa chữa được thực hiện và giải ngân là 100,523 tuy đồng, đạt 100% kế hoạch giao (vốn Quỹ BTĐB thành phố: 33,014 tỷ đồng; nguồn thu xử phạt ATGT: 3,886 tỷ đồng; vốn 35% phân bổ từ Quỹ BTĐB Trung ương : 39,725 tỷ đồng và vốn ủy thác quản lý, bảo trì quốc lộ 14B của Tổng Cục Đường bộ: 23,898 tỷ đồng).


   Trình UBND thành phố ban hành các quy định về công tác quản lý hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn thành phố; Trình phê duyệt và tổ chức triển khai phương án tổ chức giao thông khu vực Trung tâm hành chính thành phố; Xây dựng, trình UBND thành phố công bố định mức vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và điều khiển giao thông thành phố. Đề xuất phương án sửa chữa 08 tuyến đường do quận, huyện quản lý. Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn phục vụ công tác xét công nhận 4 xã Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Phú của huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới. Phối hợp Đoàn chuyên gia JICA triển khai dự án cải thiện giao thông đô thị thành phố. Làm việc với các Sở, ngành liên quan về việc phân công quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường và làm việc với UBND các quận, huyện về tiêu chí đánh giá, phân loại, xếp hạng quản lý trật tự vỉa hè, lòng lề đường, an toàn giao thông.


   Ngoài ra, đã chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ thành phố và phối hợp các địa phương triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô năm 2014.


 
  đ) Về trật tự, an toàn giao thông


   Sở đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: Triển khai thực hiện các kế hoạch vận tải, sửa chữa công trình, đèn tín hiệu giao thông phục vụ Tết; Tổ chức phân làn thêm 07 tuyến đường; Kẻ lại vạch sơn bị mờ trên 32 tuyến đường; Lắp đặt 24 biển báo khu đông dân cư và biển báo tốc độ tối đa cho phép trên 10 tuyến đường; Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai công tác ATGT năm 2014; Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, đặc biệt là công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế; Tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng hoạt động, điều kiện đảm bảo an toàn của các cầu trên địa bàn thành phố; Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn đường thủy nội địa; Xây dựng và triển khai kế hoạch lập lại trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông trước các cổng trường học năm học 2014-2015; Lắp đặt pa nô tuyên truyền, cảnh báo cho người tham gia giao thông biết, tập trung chú ý quan sát khi băng qua đường ngang dân sinh; Sử dụng camera đặt tại các nút giao thông để thu thập và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT… Phối hợp Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách trá hình, dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định, triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe; Phối hợp UBND quận Hải Châu xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, khảo sát đề xuất triển khai cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường thực hiện thí điểm Khu phố chuyên doanh; Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi văn hóa giao thông năm 2014.


   Các biện pháp trên đã góp phần làm chuyển biến tình hình trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố năm nay giảm cả 3 tiêu chí so năm trước, về số vụ giảm 57 vụ, về số người chết giảm 26 người, về số người bị thương giảm 43 người (năm 2014 xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 98 người và làm bị thương 154 người).


  
3. Hiệu lực, hiệu quả quản lý được nâng lên rõ rệt; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học- công nghệ tiên tiến trong quản lý có nhiều tiến bộ.


 
  a) Về định hướng phát triển và chính sách, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành


   Trong năm đã hoàn chỉnh, trình UBND thành phố phê duyệt các Quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như: Quy hoạch Tổng thế phát triển ngành; Quy hoạch Giao thông huyện Hòa Vang; Quy hoạch Giao thông tĩnh và các đề án: Vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi; Phát triển dịch vụ Logistics đã định hướng hoạt động của ngành trong những năm đến, với tầm nhìn dài hạn hơn. Hầu hết các quy hoạch, đề án này được tổ chức thực hiện bài bản, khoa học hơn và được thực hiện bởi tư vấn nước ngoài và các chuyên gia đầu ngành trong nước.


   Đồng thời, Sở đã xây dựng trình UBND thành phố phê duyệt đề án Đề xuất chính sách, giải pháp huy động vốn phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông thành phố đến năm 2020; đề án Thu phí đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố; phương án Đấu thầu dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ thành phố giai đoạn 2015 - 2017 và xây dựng, triển khai kế hoạch Thực hiện Kết luận 75-KL/TW ngày 12/11/2013 của Bộ Chính trị.


 
  b) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật


   Sở đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể của ngành về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên lĩnh vực giao thông vận tải. Nội dung tuyên truyền thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng đối tượng; tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành, các quy định mới của Nhà nước, với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt hơn; đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành và thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành và người dân.


 
  c) Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực.


    Đã nghiên cứu triển khai thí điểm chữ ký số trong cấp giấy phép thuộc lĩnh vực vận tải; Tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đăng ký xác nhận và cấp biển hiệu “Xe ô tô vận chuyển khách du lịch”. Xây dựng quy trình 1 cửa cho hồ sơ thẩm định công trình; Xây dựng và trình phê duyệt Bộ thủ tục hành chính mới khi vào Trung tâm hành chính. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện mô hình “Một cửa điện tử”; Các dịch vụ hành chính công được quản lý theo yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của tổ chức và công dân đến làm việc với Sở. Các phần mềm tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện để phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Sở.


  
d) Về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực


   Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ toàn ngành giai đoạn đến năm 2020. Tiến hành và hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm ban lãnh đạo của Sở gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Trong năm Sở đã đưa đi đào tạo và tạo điều kiện để 19 công chức, viên chức lao động trong ngành được tham gia các lớp đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; và cử 63 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn khác.


   Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới và tăng cường giáo dục đội ngũ công chức, viên chức, lao động.


 
  đ) Công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


   Sở đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra, tự kiểm tra trên các lĩnh vực hành chính, quản lý chuyên ngành, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình, các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, taxi; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.


   Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm và tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần đưa hoạt động vận tải, quản lý chất lượng kỹ thuật phương tiện, người lái, quản lý đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng đi dần vào nề nếp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và kinh doanh có hiệu quả.


   Nhìn chung, Sở đã bám sát nhiệm vụ thành phố giao, chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động của ngành theo Chương trình công tác, kế hoạch của Sở; lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo, điều hành kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm; CBCNV lao động trong ngành đã nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bối cảnh, điều kiện công tác năm nay có nhiều khó khăn, thách thức. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao. Các lĩnh vực hoạt động của ngành tiếp tục chuyển biến tích cực, một số mặt công tác có nhiều tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành tiếp tục nâng lên rõ rệt; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học- công nghệ tiên tiến trong quản lý có nhiều tiến bộ.


   Các kết quả tích cực trên đã góp phần vào thành tựu phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, hoạt động của ngành còn có một số tồn tại, vướng mắc.


   II. Các tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân


   1. Tiến độ thi công và quyết toán một số công trình còn chậm; Tiến độ thi công chậm chủ yếu do việc bố trí vốn chưa kịp thời trong điều kiện kinh tế, ngân sách thành phố khó khăn; một số công trình phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần do chất lượng thiết kế chưa tốt. Công tác quyết toán một số công trình hoàn thành còn chậm do nhà thầu chủ yếu tập trung bảo đảm tiến độ thi công các công trình nên chưa quan tâm đúng mức đến việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục.


   2. Việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước trên lĩnh vực tổ chức, quản lý vận tải còn có những khó khăn, lúng túng nhất định.


   - Một số quy định của Nhà nước về tổ chức và quản lý vận tải tuy mới được ban hành nhưng phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần.


   - Chưa ban hành Khung cơ chế, chính sách ưu tiên khuyến khích phát triển vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.


   - Công tác phối hợp hậu kiểm về điều kiện kinh doanh vận tải giữa cơ quan cấp phép với Sở và cơ quan thuế. Việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an thành phố với Sở về quản lý, thanh kiểm tra hoạt động vận tải cơ giới đường bộ chưa được duy trì thường xuyên.


   - Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa chưa thực hiện đúng quy định của nhà nước về đăng ký hồ sơ kê khai giá cước, báo cáo số lượng phương tiện và chưa thực hiện chế độ cáo báo, thống kê... gây khó khăn cho công tác thống kê và định hướng phát triển vận tải hàng hóa của ngành.


   3. Hiện tượng ùn tắc giao thông hiện nay đã xảy ra cục bộ vào giờ cao điểm ở một số nút, đường phố chính, chủ yếu do vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp trong giao thông đường bộ, việc tổ chức giao thông tĩnh còn hạn chế do thiếu đất cho phát triển hệ thống giao thông tĩnh, nhất là ở khu vực trung tâm thành phố. Và lực lượng tuần tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng còn mỏng, trong lúc địa bàn quản lý rộng lớn.


   4. Công tác tổ chức giao thông tại một số nút giao thông chưa hợp lý; Hệ thống biển báo còn thiếu và chưa được điều chỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2012/BGTVT và Tiêu chuẩn màng phản quang mới; vạch tổ chức giao thông của nhiều tuyến đường bị mờ, mất tác dụng nhưng chưa được sơn kẻ lại do thiếu kinh phí.


   Các tồn tại, yếu kém trên cần được khắc phục và đề xuất xử lý trong năm 2015.


Đồng Thị Thu Trang


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip