Traffic planning

Nội Quy làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Friday, 11 November 2011 10:34 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

                                                                                  Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2011

NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ - SỞ GTVT ĐÀ NẴNG

   I. Thời gian thường trực giải quyết công việc
   Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả làm việc theo giờ hành chính: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thời gian nhận và trả kết quả được quy định như sau:
   - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00;
   - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00;
   - Riêng thứ bảy làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.
   II. Đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả
   - Có thái độ lịch sự trong khi giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân;
   - Nắm vững quy định về thủ tục hành chính và thời gian giải quyết 03 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế “một cửa”. Không nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng thẩm quyền và có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
   - Thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ giao dịch theo cơ chế “một cửa” của tổ chức, công dân đúng theo quy định của Sở Giao thông vận tải.
   III. Đối với tổ chức, công dân đến giao dịch theo cơ chế “một cửa”
   - Tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực quy định phải nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Không được nộp hồ sơ trực tiếp cho các phòng chuyên môn của Sở;
   - Khi đến nộp hồ sơ phải lấy số thứ tự theo từng lĩnh vực tại máy xếp hàng tự động đặt tại cổng của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;
   - Phải có thái độ lịch sự khi đến liên hệ giải quyết công việc đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả;
    - Phải nộp phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực theo quy định.
                                                                                           GIÁM ĐỐC
                                                                                        Đặng Việt Dũng


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip