Traffic planning

Kết quả kiểm định xe cơ giới tháng 9/2011

Monday, 03 October 2011 16:35 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Từ ngày 01/09/2011 đến ngày 31/09/2011, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã kiểm định 4037 lượt phương tiện, trong đó có 3120 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 77.29%, 917 lượt không đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 22.71%.
So với cùng kỳ năm 2010 (tháng 09/2010 số lượt kiểm định là 1856 lượt), số lượt kiểm định năm 2011 tăng 2181 lượt, 117.5 %.
   Phân tích chất lượng kiểm định cho thấy , Số lượt phương tiện không đạt trong lượt kiểm định đầu tiên là 817 lượt chiếm 20.24 % .
   Trong đó, tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn theo từng nhóm hạng mục kiểm tra là:
      - Hệ thống phanh: 405 phương tiện chiếm 49.57 %.
      - Hệ thống lái: 283 phương tiện chiếm 34.64 %.
      - Khí xả: 329 phương tiện chiếm 40.27 %.
                                                                                                   Bùi Văn Tấn


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip