Traffic planning

Kết quả kiểm định xe cơ giới tháng 8/2011

Thursday, 08 September 2011 16:46 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Từ ngày 01/08/2011 đến ngày 31/08/2011, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã kiểm định 3264 lượt phương tiện, trong đó có 2627 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 80.48%, 627 lượt không đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 19.52%.
   So với cùng kỳ năm 2010 (tháng 08/2010 số lượt kiểm định là 3034 lượt), số lượt kiểm định tháng 8 năm 2011 tăng 230 lượt (7.04 %).
   Phân tích chất lượng kiểm định cho thấy , Số lượt phương tiện không đạt trong lượt kiểm định đầu tiên là 586 lượt chiếm 17.95 %.
   Trong đó, tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn theo từng nhóm hạng mục kiểm tra là:
      - Hệ thống phanh: 305 phương tiện chiếm 52.04 %.
      - Hệ thống lái: 201 phương tiện chiếm 34.3 %.
      - Khí xả: 260 phương tiện chiếm 44.37 %.
                                                                                                 Bùi Văn Tấn


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip