Traffic planning

Triển khai nhiệm vụ ngành GTVT quý II/2012

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 17 April 2012 15:49
There are no translations available.


   Ngày 02 tháng 4 năm 2012, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chủ trì họp giao ban định kỳ quý I năm 2012. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phan Văn Chương, Trần Ngọc Huân, Nguyễn Xuân Ba, Lê Chưa - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành và Thủ trưởng các đơn vị, Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trưởng ban Ban quản lý các dự án...
Read more...
 

Kết quả kiểm định xe cơ giới tháng 03/2012

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 12 April 2012 09:10
There are no translations available.


   Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 31/03/2012, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã kiểm định 3882 lượt phương tiện, trong đó có 2912 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (chiếm 75%), 970 lượt không đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (chiếm 25%).
   So với cùng kỳ năm 2011 (tháng 03/2011 số lượt kiểm định là 3819 lượt), số...
Read more...
 

Quy chế Thi đua, Khen thưởng của cơ quan Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 10 April 2012 09:42
There are no translations available.


   Ngày 09/4/2012, Giám đốc Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 232/QĐ-SGTVT ban hành Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng của cơ quan Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Toàn văn quy chế như sau:


QUY CHẾ
Về công tác Thi đua, Khen thưởng
của Cơ quan Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
(Ban hành kèm theo Quyết...
Read more...
 

Tình hình hoạt động quý I năm 2012- Ngành Giao thông vận tải TP Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 06 April 2012 15:02
There are no translations available.


   I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TRONG QUÝ I/2012
   Giá cả các yếu tố đầu vào tăng, nhà nước thực hiện nhiều nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ODA, các công trình trọng điểm là những thách thức, áp lực ngành phải đối mặt. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip