Traffic planning

Ông Lê Văn Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 22 June 2012 10:57
There are no translations available.


   Ngày 22/6/2012, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức công bố Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
   Theo đó, ngày 19/6/2012, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký Quyết định số 4872/QĐ-UBND bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Trung – Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông công...
Read more...
 

Phê duyệt danh mục mua sắm tài sản năm 2012

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 08 June 2012 08:05
There are no translations available.


   Ngày 07/6/2012, Giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 379/QĐ – SGTVT về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản năm 2012 cho cơ quan Sở Giao thông vận tải. Theo Quyết định, tổng tài sản mua sắm trị giá 753.810.000 đồng, trong đó, Thiết bị tin học in GPLX bằng thẻ nhựa trị giá 539.000.000, phần mềm đối thoại trực tuyến trên Trang thông tin điện tử 25.000.000 đồng . . . Chi tiết...
Read more...
 

Kết quả kiểm định xe cơ giới tháng 05/2012

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 05 June 2012 14:51
There are no translations available.
Kiểm tra gầm xe tại cơ sở 2 - Trung tâm Đăng kiểm

   Từ ngày 01/05/2012 đến ngày 31/05/2012, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã kiểm định 4269 lượt phương tiện, trong đó có 3159 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (chiếm 74%), 1110 lượt không đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (chiếm 26%).
   So...
Read more...
 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2012 của ngành Giao thông Vận tải

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 04 June 2012 13:58
There are no translations available.


   Trong tháng, Sở đã tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến toàn bộ Đảng viên và chuyên viên ngành Giao thông Vận tải; Đưa Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng vào hoạt động và làm việc với Sở Tài chính về kinh phí hoạt động và mua sắm tài sản cho Trung tâm; Tổ chức Hội thảo Đề xuất phát...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip