Traffic planning

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2012 của ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 06 July 2012 10:00
There are no translations available.


   Trong tháng, Sở đã tiếp tục triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lạm phát năm 2012; Tổ chức kiểm tra giải quyết và trả lời ý kiến phản ánh của cử tri phục vụ kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VIII; Tổ chức đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Cơ quan Sở; Tổ chức Hội nghị tổng kết Hoạt động sáng kiến và thực hiện đề tài KHCN của ngành...
Read more...
 

Quy định về hoạt động sáng kiến

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 28 June 2012 18:31
There are no translations available.


   Thực hiện chương trình công tác năm 2012 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, sau khi lấy ý kiến các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, ngày 27/6/2012, Giám đốc sở Giao thông Vận tải đã ký Quyết định số 416/QĐ-SGTVT ban hành ban hành Quy chế về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng. Toàn văn Quy chế như sau:

QUY...
Read more...
 

Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 26 June 2012 16:04
There are no translations available.


    Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Giám đốc sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số Số: 407/QĐ-SGTVT Ban hành Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Toàn văn Quy chế như sau:

 Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

   Điều 1. Mục đích thực hiện công tác phối hợp
   Nhằm tăng cường công tác phối hợp trong...
Read more...
 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng kiến và thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các năm 2010 – 2011

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 26 June 2012 15:58
There are no translations available.


   Chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến và thực hiện đề tài KHCN năm 2010 – 2011, ngày 26/6/2012, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 408 /QĐ-SGTVT tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thực hiện nghiên cứu khoa học trong các năm 2010, 2011. Cụ thể:
   Tặng Giấy khen cho 03 tập thể gồm:...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip