Traffic planning

Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 04 March 2016 15:14
There are no translations available.


   Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


   Mục tiêu của quy hoạch nhằm nhanh chóng hình thành mạng đường bộ cao tốc quốc gia, bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao. Trong đó, tập trung xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, ưu tiên các tuyến đường cao tốc nối các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), các...
Read more...
 

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 29 January 2016 15:30
There are no translations available.


   Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


   Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


   Mục tiêu phát triển đến năm 2020, hệ thống GTVT nước ta cơ bản đáp ứng được nhu cầu về vận tải của xã hội, đảm bảo chất lượng ngày càng được nâng cao, giá thành hợp lý; kiềm chế tiến tới giảm...
Read more...
 

Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 29 January 2016 14:24
There are no translations available.

   Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng;


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng được biết và nghiên cứu thực hiện.

 
QLVT

 

Quyết định 80/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 27 January 2016 14:04
There are no translations available.

   Ngày 27/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 80/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 05 phòng ban chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 80/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Sông hanEU  

Video clip