Traffic planning

Thông báo về nhân sự trúng tuyển vào làm việc tại Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 11 July 2016 14:32
There are no translations available.


   Để tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại Phòng Cảng bến – Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải đã đăng thông báo tuyển dụng 03 kỳ liên tiếp vào các ngày 15, 16, 17/6/2016 trên Báo Đà Nẵng và Báo Công an thành phố Đà Nẵng.


   Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động. Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Hội đồng tuyển dụng lao động Sở Giao thông vận tải...
Read more...
 

Thông báo về việc công khai danh sách xe trên địa bàn thành phố hết niên hạn sử dụng và trễ hạn kiểm định

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 21 April 2016 14:04
There are no translations available.


   Thực hiện Công văn số 2168/UBND-QLĐTh ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xử lý xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng. Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã tiến hành rà soát và công khai danh sách xe hết niên hạn sử dụng, hạn kiểm định tại website của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng. Cụ thể như sau:


   1. Danh sách xe hết niên hạn sử dụng tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 được thống kê theo quận, huyện và đăng tải tại địa chỉ http://www .sgtvt.danang.gov.vn, mục Vận tải và...
Read more...
 

Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 01 April 2016 08:43
There are no translations available.


   Để đảm bảo triển khai thực hiện đúng thời hạn có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đối với những nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo như sau:


   I. Quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014


   1. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định:


   Quy định tại khoản 4 Điều 15: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300...
Read more...
 

Kéo dài cuộc thi tìm hiêu mô hình HTX kiểu mới

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 08 March 2016 15:53
There are no translations available.

   Bộ giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị thông báo tới các Hợp tác xã trong ngành giao thông vận tải về việc kéo dài cuộc thi và triển khai cuộc thi theo 3 đợt như hướng dẫn tại công văn số 117/BCĐ-TTTT của Ban chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới.


   Công văn 117/BCĐ-TTTT: tải về


Trần Văn Khánh

 

Sông hanEU  

Video clip