Traffic planning

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 31 March 2015 16:02
There are no translations available.


   Thực hiện nội dung Công văn số 1333/TCĐBVN-ATGT ngày 23/03/2015 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC Quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác;


   Ngày 30/3/2015, Sở Giao thông vận tải thông báo đến các phòng, ban, đơn vị để nghiên cứu, áp dụng triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số...
Read more...
 

Quyết định 1726/QĐ-UBND: Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 28 March 2015 16:54
There are no translations available.

   Ngày 28/3/2015, Chủ tịch UBND thành phố Đã Nẵng đã ký Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia, đống góp, chỉ đạo, triển khai tổ chức thi công công trình Dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.


   Quyết định 1726/QĐ-UBND: tải về

 

Quyết định 169/QĐ-SGTVT: Tặng bằng khen của Giám đốc Sở cho tập thể và cá nhân thuộc Ban QLDA GTNT

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 28 March 2015 14:08
There are no translations available.

   Ngày 27/03/2015, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 169/QĐ-SGTVT tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2010 đến năm 2014 cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Ban QLDA Giao thông nông thôn.


   Quyết định 169/QĐ-SGTVT: tải về

 

Quyết định 170/QĐ-SGTVT: Công nhận danh hiệu Gương điển hình tiên tiến 2010-2015 cho tập thể Ban QLDA Giao thông nông thôn

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 28 March 2015 08:55
There are no translations available.

   Ngày 27/3/2015, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 170/QĐ-SGTVT công nhận danh hiệu Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 cho Ban QLDA Giao thông nông thôn.


   Quyết định 170/QĐ-SGTVT: tải về

 

Sông hanEU  

Video clip