Traffic planning

Quyết định 47/QĐ-SGTVT: Tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho các phòng ban thuộc Sở GTVT Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 19 January 2016 14:45
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 47/QĐ-SGTVT: “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho 09 phòng ban thuộc Sở GTVT Đà Nẵng.


   Quyết định 47/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 46/QĐ-SGTVT: Tặng thưởng Danh hiệu “Lao động tiên tiên” năm 2015 cho các cá nhân công tác tại cơ quan sở GTVT Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 19 January 2016 14:13
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 46/QĐ-SGTVT: Tặng thưởng Danh hiệu “Lao động tiên tiên” năm 2015 cho 71 các cá nhân công tác tại cơ quan sở GTVT Đà Nẵng.


   Quyết định 46/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Báo cáo tổng kết hoạt động vận tải năm 2015

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 15 January 2016 14:20
There are no translations available.


   Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố. Trong điều kiện trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp; nhiều quy định về tổ chức, quản lý vận tải mới được ban hành nhưng phải bổ sung, sửa đổi nhiều lần; cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp chưa đồng bộ đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành trong năm qua.


   Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự...
Read more...
 

Thông báo về Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 15 January 2016 11:07
There are no translations available.


   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 56/BGTVT-VT ngày 05/01/2016 về việc triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới.


   Ngày 14/01/2016, Sở Giao thông vận tải đã có thông báo 167 /SGTVT-KH đến các Hợp tác xã (HTX) trong ngành giao thông vận tải Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động để nghiên cứu, đăng ký tham dự.


Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip