Traffic planning

Quyết định 59/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 20 January 2016 12:00
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 59/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2015 cho 08 đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


Quyết định 59/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 58/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2015 cho các tập thể và cá nhân các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 20 January 2016 11:52
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 58/QĐ-SGTVT: Về việc tặng thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2015 cho 20 cá nhân đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   Quyết định 58/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 57/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 20 January 2016 11:44
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 57/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 35 cá nhân Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng.


   Quyết định 57/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 56/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 20 January 2016 11:39
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 56/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng.


   Quyết định 56/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Sông hanEU  

Video clip