Traffic planning

Quy trình thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 22 December 2011 11:14
There are no translations available.


   Ngày 11/10/2011, Giám đốc Sở giao thông vận tải đã ký Quyết định số 809/QĐ-SGTVT Ban hành Quy trình thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng. Nội dung chính của Quy trình như sau:
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   - Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân cho sự nghiệp phát triển ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
   - Xét thi đua khen...
Read more...
 

Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng CNTT của sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 17 December 2011 16:37
There are no translations available.


   Ngày 16/12/2011, Giám đốc Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Toàn văn quy chế như sau:


QUY CHẾ
Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo...
Read more...
 

Phân công Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ đạo các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 17 December 2011 16:24
There are no translations available.


   Sở Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1012/QĐ-SGTVT ngày 13/12/2011 phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, cụ thể:


   1. Đồng chí Đặng Việt Dũng – Giám đốc Sở:


    Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện:


    - Các công trình trọng điểm năm 2012 của ngành;


   - Hợp phần C...
Read more...
 

Nội Quy làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 11 November 2011 10:34
There are no translations available.


                                                                                  Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2011

NỘI QUY LÀM VIỆC
CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ - SỞ GTVT ĐÀ NẴNG

   I. Thời gian thường trực giải quyết công việc
   Bộ...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip