Traffic planning

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2012 của Ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 02 February 2012 14:26
There are no translations available.


   I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2012
   Trong tháng, Sở tập trung triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/11/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Tết Nhâm Thìn năm 2012; Công điện số 52/CĐ-BGTVT ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tư, an toàn giao...
Read more...
 

Kết quả kiểm định xe cơ giới tháng 12/2011

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 11 January 2012 16:46
There are no translations available.


   Từ ngày 01/12/2011 đến ngày 31/12/2011, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đã kiểm định 3892 lượt phương tiện, trong đó có 3028 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 77.8%, 864 lượt không đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 22.0%.
   So với cùng kỳ năm 2010 (tháng 12/2010 số lượt kiểm định là 3569 lượt), số...
Read more...
 

Chương trình công tác năm 2012 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 07 January 2012 07:45
There are no translations available.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /QĐ-SGTVT ngày 04 /01/2012
của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng)

   Năm 2012, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu...
Read more...
 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 – Ngành Giao thông vận tải TP Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 07 January 2012 07:37
There are no translations available.


   I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011
   1. Thu, chi ngân sách và chi từ nguồn phí, lệ phí trích để lại
    a) Tổng thu: ước đạt 220,976 tỷ đồng/182,896 tỷ đồng, vượt 20,8 % dự toán năm 2011. Trong đó: Phí, lệ phí, học phí vượt 20,6%; thuế các loại vượt 51,9%; Thu tiền sử dụng đất vượt 20,3% và thu khác vượt 10,0%.
    b) Tổng chi NSNN: ước đạt 35,356 tỷ...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip