News & Events

Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Monday, 20 May 2019 13:57 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.


   Theo đó, có 04 loại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện đặt hàng, cụ thể: In tiền giấy và các giấy tờ có giá, sản xuất tiền kim loại, in, đúc vàng miếng; Dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải, thông tin duyên hải; Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; Dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga.


   Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định việc sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng với các dịch vụ sau: Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ; Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây cảnh, hoa cảnh, vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; Dịch vụ chiếu sáng đô thị…


   Mặt khác, Nghị định cũng quy định, kinh phí giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước có thể được điều chỉnh trong trường hợp: Nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương; cơ quan quản lý cấp trên điều chỉnh nhiệm vụ đã giao với nguyên nhân là thay đổi số lượng, khối lượng thực hiện hoặc nguyên nhân khách quan khác.


   Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 (đính kèm cuối bài viết).


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (32.N_-CP vÁ giao nhiÇm vå, _·t hàng, _¥u th§u dvu të nguÓn kp tx.pdf)32.N_-CP vÁ giao nhiÇm vå, _·t hàng, _¥u th§u dvu të nguÓn kp tx.pdf[Chi tiết Nghị định 32]2024 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip