News & Events

Quy định về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Monday, 20 May 2019 13:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 23/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


   Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bao gồm đất gắn với tài sản) gồm:


   - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền;


   - Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ; cầu phao và công trình phụ trợ;


   - Trạm kiểm tra tải trọng xe; Trạm thu phí đường bộ;


   - Bến xe; Bãi đỗ xe;


   - Nhà hạt quản lý đường bộ;


   - Trạm dừng nghỉ;


   - Kho bảo quản vật tư dự phòng;


   - Trung tâm quản lý và giám sát giao thông (Trung tâm ITS);


   - Phần đất hành lang an toàn đường bộ đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng;


   - Trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ;


   - Các công trình giao thông đường bộ khác theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.


   Nghị định 33/2019/NĐ-CP (đính kèm cuối bài viết) có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2019 và bãi bỏ Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013.


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (33-NĐ-CP-.pdf)33-NĐ-CP-.pdf[Chi tiết Nghị định 33]2792 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip