TIN NỔI BẬT

Tiếp tục tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019

Monday, 11 March 2019 15:29 | Print |
There are no translations available.

   Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).


   Trong năm 2019, thời gian đăng ký, tham dự Cuộc thi chia làm 3 đợt gồm:


   a) Đợt I: Hoàn thành trước ngày 31/12/2018;


   b) Đợt II: Hoàn thành trước ngày 29/3/2019;


   c) Đợt III: Hoàn thành trước ngày 28/6/2019.


   Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC