TIN NỔI BẬT

Treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019)

Monday, 28 January 2019 07:51 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Thông báo số 08/TB-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc treo cờ, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), Giám đốc Sở Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo như sau:


   1. Thanh tra Sở, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong ngày 03/02/2019 (Chủ Nhật) theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 12/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2019.


   2. Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải du lịch đường thủy treo cờ Tổ quốc trên các tàu du lịch trong ngày 03/02/2019.


   3. Trưởng các phòng, ban, đơn vị thông báo đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại nhà trong ngày 03/02/2019.


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip