TIN NỔI BẬT

Thông báo tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt miễn phí TMF 01 tháng từ ngày 01/01/2019 để bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện

Thursday, 27 December 2018 15:26 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;


   Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt miễn phí TMF 01 tháng từ ngày 01/01/2019 để bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện tại Công văn số 9922/UBND-SGTVT ngày 24/12/2018; Sở Giao thông vận tải thông báo:


   1. Tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt miễn phí TMF 01 tháng kể từ ngày 01/01/2019 để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa lại toàn bộ phương tiện xe buýt TMF nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và đồng bộ về hình thức các xe buýt có trợ giá của thành phố và điều chỉnh hạ tầng, biển báo, điểm dừng xe buýt.


   2. Thời hoạt động trở lại của tuyến xe buýt TMF vào ngày 01/02/2019 theo lộ trình mới đã được UBND thành phố phê duyệt tại Công văn số 8766/UBND-QLĐTh ngày 12/11/2018 về việc điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt trợ giá và tuyến TMF.


   Chi tiết theo Công văn đính kèm.


P. QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (TB 5421 tam ngung TMF 1 thang.pdf)TB 5421 tam ngung TMF 1 thang.pdf[Công văn chi tiết]43 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip