TIN NỔI BẬT

Thông báo treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp Tết dương lịch năm 2019

Thursday, 20 December 2018 09:54 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Thông báo số 213/TB-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019; Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo như sau:


   1. Dịp Tết Dương lịch năm 2019: Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở được nghỉ liền 04 ngày, từ ngày Thứ Bảy 29 tháng 12 năm 2018 đến hết Thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2019, đi làm bù vào Thứ Bảy ngày 05 tháng 01 năm 2019.


   2. Về treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2019:


   - Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2019 tại đơn vị mình;


   - Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các tàu du lịch hoạt động trên sông Hàn thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trên tàu trong ngày 01/01/2019.


   - Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thông báo rộng rãi tới toàn thể CCVC-NLĐ của đơn vị mình thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại nhà trong ngày 01/01/2019.


   3. Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày lễ; gửi danh sách CCVC-NLĐ trực cơ quan về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) trước ngày 27/12/2018 để liên hệ trong thời gian nói trên.


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip