TIN NỔI BẬT

Điều chỉnh tần suất chạy xe và thời gian hoạt động của tuyến xe buýt mui hở 01 tầng N2

Monday, 29 October 2018 07:55 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 19/10/2018 Sở GTVT thành phố Đà Nẵng có Công văn số 4312/SGTVT-QLVTPTNL về việc điều chỉnh tần suất chạy xe và thời gian hoạt động của tuyến xe buýt mui hở 01 tầng N2 (Công ty TNHH Coco City Tour) như sau:


   a) Tần suất chạy xe:


   - Tần suất công bố (Quyết định số 951/QĐ-SGTVT): 30 phút/chuyến.


   - Tần suất điều chỉnh: 45 phút/chuyến.


   b) Thời gian hoạt động điều chỉnh:


   + Thời gian mở tuyến: 08h50 tại Sân bay.


   + Thời gian đóng tuyến: 18h50 tại Sân bay.


      c) Biểu đồ chạy xe điều chỉnh:

DieuChinhTanSuatChayXeTuyenN2


   d) Thời gian thực hiện điều chỉnh: Từ ngày 01/11/2018.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip