TIN NỔI BẬT

Thông báo ngừng khai thác tuyến xe buýt số 02 (Kim Liên - Chợ Hàn)

Monday, 06 August 2018 17:10 | Print |
There are no translations available.

   Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ,


   Căn cứ Công văn số 1021/SGTVT-QLVT&NL ngày 07/4/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến Kim Liên - Chợ Hàn,


   Xét nội dung Công văn số 41/HV ngày 02/8/2018 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân về việc đề nghị ngừng khai thác tuyến xe buýt số 02 (Kim Liên - Chợ Hàn),


   Ngày 03/8/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng có Công văn số 3203/SGTVT-QLVTPTNLdefault NoImage thống nhất nội dung như sau:


   - Chấp thuận ngừng hoạt động khai thác tuyến xe buýt số 02 (Kim Liên - Chợ Hàn) theo đề nghị của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân tại Công văn số 41/HV ngày 02/8/2018. Thời gian ngừng hoạt động khai thác tuyến kể từ ngày 06/8/2018.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC