TIN NỔI BẬT

Tổ chức khóa đào tạo quy hoạch giao thông và giới thiệu phần mềm hỗ trợ giao thông Visum tại DATRAMAC Đà Nẵng

Tuesday, 03 July 2018 11:05 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Có thể nói, chương trình đào tạo về quy hoạch giao thông và cho các cán bộ công nhân viên chức người lao động thuộc Sở giao thông vận tải đã đáp ứng được nguyện vọng được đào tạo và phát triển kỹ năng phục vụ cho công tác chuyên môn.


   Ngày 6/6/2018, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã tổ chức khóa đào tạo về quy hoạch giao thông và phần mềm hỗ trợ Visum tại hội trường tầng 3, trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (Datramac).

 

ToChucDaoTaoQuyHoachGiaoTHongVisum 1


   Giảng viên chịu trách nhiệm giảng dạy là ông Vũ Anh Tuấn – Thạc sỹ Quy hoạch đô thị và Vùng lãnh thổ chuyên ngành Giao thông và Lưu động tại đại học Paris (Universite Paris) – hiện đang là giảng viên khoa Vận tải – Kinh tế tại đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

 

ToChucDaoTaoQuyHoachGiaoTHongVisum 1


   Tham gia khóa học là 32 chuyên viên làm việc tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở bao gồm: Trung tâm Datramac, công ty Quản lý cầu đường và Đơn vị tư vấn có liên quan.


   Khóa học được tổ chức trong 3 ngày từ 06/6/2018 tới 09/6/2018, bao gồm 3 buổi lý thuyết về tổng quan quy hoạch giao thông và 6 buổi thực hành áp dụng kiến thức trên phần mềm hỗ trợ phân tích trực quan VISUM.

 

ToChucDaoTaoQuyHoachGiaoTHongVisum 1


   Trong 3 buối đầu tiên, học viên được giới thiệu về tổng quan quy hoạch GTVT như các khái niệm cơ bản, quy trình lập quy hoạch GTVT và phương pháp mô hình hóa hệ thống GTVT. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu phân tích thông tin rồi từ đó đề xuất phương pháp quy hoạch giao thông tại Đà Nẵng, các học viên còn được giảng dạy về Điều tra và Dự báo giao thông.


   Trong các buổi còn lại, học viên được giảng dạy và thực hành trên máy tính cách sử dụng phần mềm phần thích và cung cấp giải pháp giao thông hàng đầu thế giới – PTV VISUM. Nội dung các buổi học thực hành tập trung vào các nội dung như: tổng quan về phần mềm, cách thiết lập mạng lưới giao thông, cách xây dựng các mô hình giao thông, cách phân tích và biểu diễn trực quan số liệu.


   Kết thúc khóa học, học viên được kiểm tra kiến thức và kỹ năng được giảng dạy, đảm bảo học viên có khả năng dựa vào số liệu cung cấp để phân tích, trình diễn trên phần mềm hỗ trợ để từ đó đề xuất phương án quy hoạch giao thông.


Hiền Nguyễn - Trung tâm điều hành đèn THGT & VTCC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip