News & Events

Thông tư mới quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm

Thursday, 05 October 2017 10:49 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.


   Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, bao gồm: Lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán...


   Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 và thay thế Thông tư số 210/2010/TT-BTC.


   Nội dung Thông tư xem tại phần đính kèm cuối bài viết.


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (85_2017_TT-BTC vvê quyết toán.pdf)85_2017_TT-BTC vvê quyết toán.pdf[Thông tư 85/2017 BỘ TÀI CHÍNH]1128 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip