Hủy GPLX mất đã xin cấp lại

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất đã xin cấp lại năm 2018

Tuesday, 06 March 2018 16:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Căn cứ Khoản 4, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe(GPLX) cơ giới đường bộ, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng thông báo danh sách hủy GPLX năm 2018 như sau:


   - Tháng 01


   - Tháng 02


   - Tháng 03


   - Tháng 04


   - Tháng 05


   - Tháng 06


   - Tháng 07


   - Tháng 08


   - Tháng 09


   - Tháng 10


   - Tháng 11


   - Tháng 12


P. QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (DSxesaphetnienhan_Coso1.pdf)DSxesaphetnienhan_Coso1.pdf[Danh sách sắp hêt niên hạn - Cơ sở 1]6163 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip