Hủy GPLX mất đã xin cấp lại

Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất đã xin cấp lại năm 2017

Tuesday, 06 March 2018 16:25 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Căn cứ Khoản 4, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe(GPLX) cơ giới đường bộ, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng thông báo danh sách hủy GPLX năm 2017 như sau:


   - Tháng 9


   - Tháng 10


   - Tháng 11


   - Tháng 12


P. QLVTPTNL

Sông hanEU  

Video clip