Hủy GPLX mất đã xin cấp lại

1.  Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất đã xin cấp lại năm 2018
2.  Thông báo về việc hủy Giấy phép lái xe bị mất đã xin cấp lại năm 2017

Sông hanEU  

Video clip