Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đắk Lắk (BX Krông Bông) - Đà Nẵng

Tuesday, 09 July 2019 13:38 | Print |
There are no translations available.

Ngày 31/5/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận công văn của số 728/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 20/5/2019 của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận tải cơ giới Krông Bông. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:
Tên tuyến : Đắk Lắk đi Đà Nẵng và ngược lại;
Bến đi : Bến xe Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;
Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;
Cự ly vận chuyển: 700 km; Mã số tuyến: 47432211.B;
Hành trình: Bến xe Krông Bông – ĐT689 (TL9 cũ) – QL26 – ĐT699 (TL3 cũ) QL29- Đường HCM (QL14 cũ) - QL19- QL1 – Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;
Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến
Giờ xuất bến:
- Tại bến xe Krông Bông: lúc 17 giờ 00 phút hàng ngày;
- Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 15 giờ 35 phút hàng ngày;
Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 14 giờ 30 phút.
Thời gian đăng ký: 11/6/2019
Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải cơ giới Krông Bông sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC