Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Quảng Bình (BX Đồng Lê) - Đà Nẵng

Saturday, 08 June 2019 08:21 | Print |
There are no translations available.

Ngày 28/5/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Công văn số 1321/SGTVT- QLVT ngày 24/5/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình về việc Thông báo đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Công ty TNHH TM&VT Hoàng Chung. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:
Tên tuyến : Quảng Bình đi Đà Nẵng và ngược lại;
Bến đi : Bến xe Đồng Lê, tỉnh Quảng Bình;
Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;
Cự ly vận chuyển: 360 km; Mã số tuyến: 4373.1116.A;
Hành trình: Bến xe TT Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - hầm đèo Hải Vân - QL1A – QL12- Bến xe Đồng Lê và ngược lại;
Phương án hiện trạng đang khai thác:
- Số chuyến kế hoạch: 26 chuyến/tháng/một bến (trừ các ngày 05,14, 3,27 dương lịch không hoạt động);
- Giờ xuất bến tại bến đi: 09 giờ 15 phút;
- Giờ xuất bến tại bến đến: 21 giờ 30 phút;
Phương án đăng ký điều chỉnh:
- Số chuyến kế hoạch: 26 chuyến/tháng/một bến (trừ các ngày 05,14, 23,27 dương lịch không hoạt động);
- Giờ xuất bến tại bến đi: 09 giờ 15 phút (không thay đổi);
- Giờ xuất bến tại bến đến: 19 giờ 40 phút;
Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 07 giờ 00 phút.
Thời gian đăng ký: 30/5/2019
Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH TM&VT Hoàng Chung sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC