Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỀU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Quảng Nam (BX Thăng Bình) - Đà Nẵng

Tuesday, 07 May 2019 08:20 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 24/4/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 966/SGTVT- QLVTPT&NL ngày 18/4/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc đơn vị đăng ký điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng ô tô của Hợp tác xã DVVT và KDTH Duy Xuyên. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Quảng Nam (bến xe Thăng Bình) đi Đà Nẵng (bến xe trung tâm Đà Nẵng) và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe Thăng Bình, Quảng Nam


   Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 33 km; Mã số tuyến: 4392.1113.B;


   Hành trình: Bến xe Thăng Bình – QL1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Phương án hiện trạng đang khai thác:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 05 giờ 00 phút hằng ngày;


   - Giờ xuất bến tại bến đến: 09 giờ 20 phút hằng ngày


   Phương án đăng ký điều chỉnh:


   - Số chuyến kế hoạch: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Giờ xuất bến tại bến đi: 05 giờ 00 phút hằng ngày (Không thay đổi)


   - Giờ xuất bến tại bến đến điều chỉnh: 08 giờ 20 phút hằng ngày


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 45 giờ 00 phút.


   Thời gian đăng ký: 03/5/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã DVVT và KDTH Duy Xuyên sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip