Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Kon Tum (BX Khách Kon Tum)

Friday, 03 May 2019 08:41 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 18/4/2019, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 172/TB-SGTVT ngày 10/4/2019 của Sở GTVT tỉnh Kon Tum về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa va hành khách Tây Nguyên.. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Kon Tum và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe khách Kon Tum, tỉnh Kon Tum;


   Cự ly vận chuyển: 310 km; Mã số tuyến: 4382.1111.A;


   Hành trình: Bến xe khách Kon Tum – QL14 (đường Hồ Chí Minh) – QL 14B - QL1A - Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến (trừ các ngày 05,14,20,27 âm lịch không hoạt động);


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe khách Kon Tum: vào lúc 21 giờ 45 phút;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: vào lúc 21 giờ 45 phút;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 06 giờ 30 phút.


   Thời gian đăng ký: 25/4/2019


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa va hành khách Tây Nguyên sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVT


CAC_BAI_VIET_KHAC